Povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov podľa ustanovení zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch – ohlasovanie údajov za rok 2016

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov podľa ustanovení zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch – ohlasovanie údajov za rok 2016

Cieľová skupina

prednáška je určená:

  • pracovníkom vykonávajúcim štátnu správu na okresných úradoch obecných a miestnych úradoch,
  • fyzickým alebo právnických osobám, ktoré uskutočňujú svoju činnosť v danej oblasti

Obsahová náplň

Program:

  • Schválené a pripravované zmeny právnych predpisov v odpadovom hospodárstve
  • Prehľad rozsahu evidenčnej a ohlasovacej povinnosti v členení na držiteľa odpadu a výrobcu vyhradeného výrobku
  • Príklady vyplnenia Evidenčných listov odpadov a následné vyplnenie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním – pôvodca + držiteľ
  • Príklady evidovania údajov o obaloch uvedených na trh a nakladania s odpadmi z obalov + ohlasovanie údajov
  • Ostatné vybrané evidencie
  • Diskusia

Termíny kurzov

03.02.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Helena Bačiaková
tel: +421 910 114 330, +421 905 390 904
mobil: +421 910 114 330, +421 905 390 904
e-mail: avmt@aveducation.sk

Adresa
Martin, 036 01, Martin-upresníme podľa počtu prihlásených

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 910 114 330, +421 905 390 904
mobil: +421 910 114 330, +421 905 390 904
email: avmt@aveducation.sk
web: www.aveducation.sk

Adresa
Akadémia vzdelávania Martin
Malá Hora 3, Martin Zobraziť na mape