Individuálna konzultácia práca so strachom

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • FASTER EFT je ako akupresúra s pridanými metódami, ktorá umožňuje vedomej i podvedomé mysli spolu komunikovať a telu tak pomáha uvoľniť stres a fyzické ťažkosti.
 • Používa jednoduché protokoly, ktoré vytvára hlbšie zmeny v kratšom čase ako iné metódy a je jednoduchšie pre samo liečenia  pre použitie kdekoľvek , kedykoľvek a pri akejkoľvek neželanej situácii.
 • FASTER EFT je majstrovský proces, ktorý nám umožňuje spoznať AKO vytvárame problém, transformovať jeho nastavenie uvoľnením emócií,vnemov, pocitov, obrazov a spomienok v našom podvedomí a umožňuje nám nadobudnúť múdrosť, životné poznanie a vnútorný pokoj a mier. Za použitia jednoduchého efektívneho na cieľ orientovaného transformačného procesu nám dáva vnútornú slobodu, rozvíja naše hlbšie vedomie, posúva nás k láske a k poznaniu vnútorných procesov tvorenia.


 • Faster EFT je jednoduché a rýchle na osvojenie pre každého, získate tak pomôcku na celý život,
 •  je vhodné pre všetky vekové kategórie,
 • dáva Vám možnosť pomôcť si sám
 •  denné používanie  znižuje stres
 •  pomáha udržiavať vyrovnanú myseľ,zlepšuje odolnosť voči stresu,
 •  Faster EFT konzultáciu môžete absolvovať osobne, alebo v pohodlí Vášho domova cez internet,
 •  je neinvazívne, bezpečné a bez vedľajších negatívnych účinkov,
 • Je efektívne už po prvom sedení pre fyzické aj emocionálne problémy,
 •  Faster EFT sa môže používať s jednotlivcom alebo skupinou,
 • Je diskrétne – jednou z možností je pracovať na Vašom probléme beztoho, aby ste o ňom otvorene, či do detailov hovorili
 • Faster EFT je účinné pri širokej škále problémov :
  • problémy v partnerskom živote
  • ťažkosti s otehotnením
  • rozvody , rozchody
  • zlepšuje výkony u športovcov 
  • ťažkosti v komunikácii s dieťaťom
  • neporozumenie dieťaťu, jeho potrebám a očakávaniam
  • závislosť (alkohol, nikotín, IT…)
  • nadváha
  • úzkosť a panika
  • strach, fóbie
  • smútok, depresia
  • pasivita
  • nízke sebevedomie
  • zvýšená kritickosť, pochybnosti o iných, o sebe (sebapodceňovanie)
  • migréna, iné bolesti
  • nervozita, napätie
  • problémy s očami
  • alergie, ekzémy
  • traumy a nehody (sebaobviňovanie)
  • nočné mory
  • vracajúce sa bolesti chrbta, krížov
  • hanba a pocit viny (pôrodná trauma a iné traumy)
  • blokyv učení
  • nespavosť

Obsahová náplň

  • Faster EFT sedenie/konzultácia trvá zvyčajne dve hodiny. 
  • Sedenie prebieha vo forme rozhovoru, kedy sa definuje problém. 
  • Je to podobné psychoterapii, ale rozšírené o poklepkávanie na akupunktúrne/akupresúrne body, vďaka čomu sa uvoľňujú „psychické bloky“ vzniknuté negatívnym zážitkom, myšlienkou či postojom. Tým sa opäť obnovuje prirodzené prúdenie energie. 
  • Niekedy stačí na odstránenie problému jedno sedenie, niekedy viac.
  •  Faster EFT konzultácia môže prebiehať aj cez internetové komunikačné nástroje (Skype, Facebook, …). 

  • Mnohí to skúšajú aj sami doma podľa návodov z internetu, bez Faster EFT konzultantov alebo Faster EFT kurzov. V takom prípade je veľmi dôležité presné pochopenie a špecifikácia problému. Ak je problém sformulovaný veľmi všeobecne, Faster EFT nefunguje.
  • Faster EFT je jednoduchá alternatívna metóda sebaliečenia
 • Systém viery Faster EFT a základy, na ktorých je postavený 
 • Prečo sa bojíme, príčiny a strachu a fóbii .Budeme používať techniky NLP Spojenie tela a mysle, kto je tvorca, vnútorný proces tvorenia 
 • Čo sa musí stať, aby nastala nejaká zmena. 
 • Ako spoznám, že zmena nastala .
 • Správne Techniky pre rýchlu transformáciu problémov. 
 • Diskrétne vyťukávanie.
 • Praktické ukážky a práce na svojich problémoch, metódy pre pozmenenie prístupu k strachu a fóbiám.
 • Čo si odnesiem domov z konzultácie? Všetko , čo vás naučím  zároveň hneď prevádzate do praxe . Prežívate okamžité zmeny, cítite úľavu od nežiaducich pocitov . Počaskonzultácie zažívate znovu - nájdenie svoje vnútorné sily , pochopenie životných udalostí a ich vplyv na vaše pocity zo seba . Individuálne sedenia  sú vedený jemne , bezpečne na mieru klienta  podľa jeho potrieb .
 • Naučíte sa veľmi rýchlo a efektívne eliminovať strach pri akejkoľvek neželanej situácii ktorá vo vašom živote nastane .Ako vedľajší bonus k zmene pohľadu na váš strach sa vám začnú zlepšovať aj vzťahy - budete mať väčšie úspechy v práci - prestanete sa podceňovať a budete schopní prijať pochvalu, uznanie, odmenu aj lásku. Na sedení sa naučíte základy na uvoľnenie stresu a nežiaducich myšlienok a emócií voči sebe aj okoliu.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Cena: 300 €

Dĺžka kurzu: 2 hodiny

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 911 743 *** zobraziť

email:
jurajsipkovsky11@... zobraziť


Adresa
Cesta Emočnej slobody
Cyprichová 14, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)