Bratislava 35

MS Excel 2013 / 2010 - pre pokročilých

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Úvod kurzu je venovaný krátkemu opakovaniu základných poznatkov a postupov, ktoré patria k bežnej výbave každého používateľa programu. Určitý priestor je vyhradený aj konzultáciám konkrétnych otázok a problémov z predchádzajúcej praxe účastníkov kurzu.

V hlavnej časti kurzu sa preberá práca s rozsiahlymi tabuľkami, zdieľanie údajov v tabuľkách, spolupráca s inými aplikáciami, práca s databázami, riešenie vybraných numerických úloh a prezentácia tabuliek. V závere kurzu sa preberá nastavenie pracovného prostredia a základné princípy tvorby a použitia makier v jazyku Visual Basic for Applications (VBA).

Na tento kurz nadväzuje séria ďalších špecializovaných kurzov pre pokročilých používateľov programu.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých používateľov tabuľkového procesora MS Excel, ktorí chcú prehĺbiť svoje znalosti o tomto programe a naučiť sa používať niektoré náročnejšie techniky pri tvorbe zložitejších dokumentov.

Obsahová náplň

1. DEŇ

 • Základné služby programu – stručná rekapitulácia, otázky a odpovede, tipy a triky
  • práca s tabuľkou a dokumentom, práca s blokmi, prezeranie a tlač dokumentu
  • formát strany, záhlavie a päta strany, číslovanie strán, listy
  • riadky, stĺpce, formát a štýl údajov, šablóny
  • kalkulácie v tabuľkách, absolútna a relatívna adresácia, mená a funkcie
  • automatické opravy textov, používateľský slovník, tabuľka automatických opráv
  • odoslanie dokumentu elektronickou poštou a faxom
 • Práca s rozsiahlymi tabuľkami
  • zobrazenie rozsiahlych tabuliek, spôsob pohybu po nich, rozdelenie okna
  • práca s blokmi buniek v rozsiahlych tabuľkách
  • správca pohľadov
 • Práca so zošitom
  • prepojenie údajov medzi jednotlivými listami a medzi zošitmi
  • ochrana údajov na úrovni bunky, listu a zošita
 • Zdieľanie údajov v tabuľke s inými programami, import a export údajov, práca v sieti
  • tabuľka ako zdroj údajov pre hromadnú korešpondenciu
  • import a export tabuliek v rôznych formátoch
  • zdieľanie údajov, súbežné úpravy dokumentu viacerými používateľmi v sieti
 • Tabuľka vo forme databázy
  • definovanie tabuľky, práca s formulárom
  • filtrovanie databázy, radenie databázy, tvorba súhrnov a práca s nimi

2. DEŇ

 • Krížové (kontingenčné) tabuľky a grafy
  • charakteristika, tvorba, použitie, príklady
 • Vzorce a funkcie
  • definovanie a používanie mien vo vzorcoch, tvorba zložitejších vzorcov -príklady
  • hľadanie a odstraňovanie chýb zo vzorcov, zobrazenie závislostí vo vzorcoch
  • popis štandardných funkcií
  • používateľom definované funkcie – spôsob definovania a použitie
 • Riešenie numerických úloh
  • riešenie úlohy s jednou premennou
  • hľadanie minima/maxima určitej hodnoty v závislosti od viacerých premenných s nastavením obmedzujúcich podmienok – riešenie tabuľkového modelu, príklady
  • práca so scenármi
 • Prezentácia tabuliek
  • charakteristika, tvorba a začlenenie rôznych typov informácií do prezentácie
  • grafické objekty – import a export objektov pomocou techniky OLE2, typy grafických objektov (obrázky, špeciálne efekty s písmom – MS WordArt)
  • tvorba a úprava grafov, zmena parametrov grafov a grafických objektov
  • praktické ukážky prezentácií, tlačové zostavy, tlač
  • publikovanie údajov na webe, automatické publikovanie zmien
 • Nastavenie pracovného prostredia, práca vo viacerých jazykoch – panely nástrojov, menu „Nástroje – Možností“
 • Menu „Nástroje – Doplnky“
 • Stručný prehľad a ukážky ďalších služieb programu – štatistické výpočty, podpora pre analýzu databázových údajov (OLAP), makrá a úvod do programovacieho jazyka Visual Basic for Applications (VBA)

Ďalšie informácie

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Dagmar Mylbachrová
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 199 - Ing. Dagmar *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť

web: www.ipex.sk

Adresa
Ipex IT, s.r.o.
P.O.Box 9, Bratislava 35 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)