Bratislava 35

MS Excel 2013 / 2010 - pre controllerov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Kurz vám predstaví MS Excel ako mocný nástroj controllera, ktorý z dát podnikového informačného systémou dokáže vyťažiť informácie potrebné pre riadenie organizácie. Pomocou rôznych programových doplnkov sa z neho môže stať výkonný nástroj na plánovanie, reporting a analýzu dát. Okrem týchto zručnosti Vás na praktických príkladoch oboznámime s problematikou controllingu a jeho aplikácie v oblasti riadenia nákladov, odbytu, projektov a pod.

Študijné materiály ku kurzu – dáta a riešenia použité na kurze.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre náročnejších používateľov programu MS Excel, ktorí pomocou neho pripravujú rôzne štatistiky, reporty, plány a pod. Osobitne vhodný je pre tých, ktorí pomocou MS Excelu analyzujú dáta a získavajú tak požadované informácie pre seba alebo svojich nadriadených. To sa týka najmä controllerov, ekonómov, finančníkov, marketingových pracovníkov, ako aj vrcholových a stredných manažérov v rôznych typoch organizácií.

Obsahová náplň

1. DEŇ

 • Možnosti MS Excelu pre prácu s dátami
  • import externých dát
  • triedenie a filtrovanie dát
  • kontingenčné tabuľky a grafy
 • Excel Add-in for SQL Server Analysis Services
 • PALO OLAP Excel Add-In
 • PALO Server

2. DEŇ

 • Použitie v oblasti ekonomických dát
  • súvaha, výsledovka, používateľsky definované výkazy
 • Použitie v oblasti odbytových dát
  • prehľad predaja podľa výrobkov, odberateľov, regiónov
 • Použitie pri tvorbe plánov
  • dvojrozmerné a multidimenzionálne plánovanie
 • Analýza dát
  • vyhľadávanie informácií, drill-down, dynamické filtrovanie
 • Jednoduchá EIS aplikácia

Ďalšie informácie

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 2 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Dagmar Mylbachrová
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 199 - Ing. Dagmar *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť

web: www.ipex.sk

Adresa
Ipex IT, s.r.o.
P.O.Box 9, Bratislava 35 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)