Bratislava 35

MS SQL Server 2014 / 2012 - základy a návrh databáz

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci kurzu získajú ucelený prehľad o základných súčastiach a nástrojoch SQL Servera a naučia sa ich efektívne používať pri tvorbe jednoduchých databáz. Po úvodnej inštalácii a nastavení SQL Servera si prakticky vyskúšajú všetky potrebné kroky – návrh databázy, vytváranie tabuliek, indexov, relácií a iných databázových objektov, vkladanie údajov do databázy a ich následná aktualizácia a výber údajov z databázy pomocou základných príkazov v jazyku SQL.V závere kurzu sa oboznámia so základmi správy systému a naučia pristupovať k údajom v databázach z najčastejšie používaných klientskych programov.

Výuka prebieha vo voľne šíriteľnej (bezplatnej) verzii systému SQL Server Express Edition a jeho klientskom nástroji SQL Server Management Studio.

Na tento kurz nadväzuje kurz „MS SQL Server – práca v jazyku T-SQL“, ktorý je zameraný na priamu prácu s SQL Serverom pomocou príkazov v jeho základnom komunikačnom jazyku.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre začínajúcich používateľov databázového systému MS SQL Server, ktorí sa chcú oboznámiť s jeho funkčnými možnosťami a naučiť sa vytvárať jednoduché databázy.

Obsahová náplň

1. DEŇ

 • Úvodný prehľad SQL Servera
  • určenie, funkčné možnosti a charakteristika jednotlivých súčastí
  • scenáre použitia, prístup k dátam, bezpečnostné mechanizmy – autentifikácia, autorizácia
  • rozdiely v jednotlivých vydaniach SQL Servera
  • programová dokumentácia – Books Online
 • Inštalácia a základné nastavenie
  • minimálne HW s SW požiadavky
  • postup inštalácie, voľby pri inštalácii, kontrola po inštalácii
  • základné nastavenia po inštalácii, sieťové služby, zabezpečenie
 • Pracovné nástroje
  • Management Studio – pracovné prostredie, najčastejšie používané nástroje a postupy
  • SQLCMD – určenie, spôsob použitia a prehľad možností
 • Návrh databázových aplikácií – úvod do problematiky
  • architektúra aplikácií v prostredí klient / server
  • základné pojmy a princípy – tabuľky, stĺpce (položky), relácie, prirodzené a zástupné kľúče, …
  • návrh relačnej databázy
 • Databázy
  • vytvorenie databázy, databázové súbory, transakčný protokol (log)
  • nastavenie vlastností databázy
 • Tabuľky
  • vytváranie tabuliek
  • stĺpce – názvy, dátové typy (systémové a používateľské), ďalšie vlastnosti
  • rozšírené vlastnosti stĺpcov a možnosti ich využitia
  • kľúče a relácie medzi tabuľkami
  • indexy – optimalizácia prístupu k dátam, kontrola duplicít, spôsob uloženia (klastrované / neklastrované)
  • diagramy
 • Zabezpečenie integrity dát
  • typy dátovej integrity – doménová, entitná, referenčná
  • vytváranie obmedzení typu Check, PK, FK, Unique
  • implicitné hodnoty a pravidlá – Defaults, Rules

2. DEŇ

 • Práca s dátami – základné nástroje
  • vkladanie a editácia dát
  • výber a prezeranie dát
  • stručný úvod do jazyka T-SQL
 • Pohľady (Views)
  • význam a spôsob vytvárania
  • výber dát z viacerých tabuliek
  • výrazy, funkcie a agregácia údajov
 • Uložené procedúry (Stored Procedures – SP)
  • význam a spôsob vytvárania
  • vstupné a výstupné parametre, spôsob volania, ošetrenie chybových stavov
  • aktualizácia údajov v databáze
  • ukážka vybraných systémových procedúr – sp_*
 • Používateľom definované funkcie (UDF)
  • význam a spôsob vytvárania
  • parametre a návratové hodnoty, spôsob volania
 • Spúšte (Triggers)
  • význam a spôsob vytvárania spúští pre prácu s dátami (DML) – Insert, Delete, Update
  • použitie interných tabuliek Inserted a Deleted
  • spúšte pre prácu s dátovými štruktúrami (DDL)
 • Transakcie a zámky
  • význam a použitie transakcií, príkazy na prácu s transakciami
  • typy zámkov a ich použitie

3. DEŇ

 • Zabezpečenie databázy
  • prehľad možností
  • prihlasovacie účty a serverové role, databázové role, schémy
  • oprávnenia k databázovým objektom
 • Správa databázových súborov
  • zväčšovanie, zmenšovanie a pridávanie databázových súborov
  • údržba súboru transakčného logu
  • pripájanie a odpájanie databáz
  • prenášanie databáz medzi servermi
 • Zálohovanie a obnova databáz
  • zálohovacie zariadenia
  • zálohovanie a obnova databáz
  • obnova systémových databáz
 • Prístup k údajom v databáze z programov MS Office
  • MS Access – projekty typu ADP a MDB
  • MS Excel, MS Word, MS Query – prístup pomocou OLE DB a ODBC
 • Prístup k údajom v databáze z klientskych programov v jazuku Visual C# alebo Visual Basic
  • ukážky práce s dátami v prostredí Windows a na webe – ADO.NET

Ďalšie informácie

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 3 dni

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Dagmar Mylbachrová
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/581 014 *** zobraziť

mobil:
+421 905 700 199 - Ing. Dagmar *** zobraziť

email:
kurzy@... zobraziť

web: www.ipex.sk

Adresa
Ipex IT, s.r.o.
P.O.Box 9, Bratislava 35 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)