Bratislava 35

MS SharePoint 2013 - správa obsahu

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Účastníci kurzu sa naučia vytvárať a upravovať bežné typy objektov na webových stránkach MS SharePoint (zoznamy, knižnice, webové časti a pod.), používať dáta z databáz a iných externých dátových zdrojov, používať výstupy z Reporting Services a Analysis Services, používať workflow, definovať štruktúru webových priestorov na úrovni webov a ich kolekcií, nastaviť používateľské rozhranie z pohľadu ukladania dát a optimalizácie výkonu, optimalizovať vyhľadávanie údajov v systéme a efektívne využívať spoluprácu s MS Office, Excel Services, SharePoint Server a PerformancePoint Services.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre pokročilých používateľov a začínajúcich programátorov a správcov systému Microsoft SharePoint, ktorí sa chcú venovať správe obsahu a úpravám vzhľadu prostredia webov postavených práve na tejto platforme.

Obsahová náplň

1. DEŇ

 • Prehľad technológií SharePoint a ich verzií
 • Rozdiely medzi SharePoint Foundation a SharePoint Server, Office WebApps a pod.
 • Požiadavky na klientske prehliadače a aplikácie
 • Pohyb a ovládanie v prostredí webových stránok
 • Panel nástrojov
 • Správa základných jednotiek obsahu
 • Ovládanie menu a navigácia
 • Architektúra informácií
 • Štruktúra webov a ich kolekcií
 • Prístup používateľov
 • Hierarchia URL
 • Bežné a odporučené postupy pre weby a ich navigácia
 • Zoznamy, ich správa a ukladanie dát
 • Knižnice
 • Oprávnenia na riadenie používateľských skupín a ich oprávnení
 • Správa obsahu webov
 • Upozornenia a RSS
 • Audiencia a cielenie skupiny

2. DEŇ

 • Integrácia s Office a Office WebApps
 • Integrácia s Outlook
 • Spolupráca s PowerPoint
 • Vytváranie, modifikácia a správa dokumentov a ich verzií
 • Integrácia s Visio, InfoPath a Access
 • Stĺpčeky a ich typy
 • Typy obsahov a ich správne využitie
 • Externé dátové zdroje
 • Excel Services a PerformancePoint Services
 • Šablóny obsahu
 • Definície a úpravy stránok
 • Pohľady
 • Taxonómia, číselníky a správa metadát
 • Vyhľadávanie a jeho prispôsobenie
 • Zoznámenie sa s webovými časťami (WebParts)
 • Použitie webových častí a úprava stránok
 • Workflow, jeho definícia a prispôsobenie
 • Workflow potvrdenie
 • Trojstavový workflow
 • Workflow spätnej väzby
 • Workflow na potvrdenie a podpis
 • Social networking
 • Osobné profily
 • Spoločenské značky
 • Správa webov a webových kolekcií
 • Optimalizácia a sledovanie dátových úložísk

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Soňa Sýkorová
tel: +421 2/526 259 46
mobil: +421 905 710 099
e-mail: ssykorova@ipex.sk

Adresa
Počítačové učebne v priestoroch Bratislavskej teplárenskej, a.s. - Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/526 259 44
mobil: +421 905 710 099 - Ing. Soňa Sýkorová
email: kurzy@ipex.sk
web: www.ipex.sk

Adresa
Ipex IT, s.r.o.
P.O.Box 9, Bratislava 35 Zobraziť na mape