Bratislava 35

Windows - správa systému pomocou PowerShell

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Účastníci kurzu sa oboznámia so základmi tvorby a použitia skriptov PowerShell v prostredí MS Windows a naučia sa programovo manipulovať so základnými prvkami systému. Osobitná pozornosť sa venuje aj vybraným systémovým objektom a niektorým ďalším nadstavbovým prvkom.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre správcov klientskych a serverových systémov MS Windows, ktorí chcú zautomatizovať svoju prácu pomocou skriptovacích nástrojov a technológie PowerShell.

Obsahová náplň

1. DEŇ

 • Úvod do skriptovacieho systému PowerShell
 • Základné prvky jazyka a objektovo-orientované skriptovanie
 • Použitie skriptov a argumenty ich volania
 • Systémové moduly
 • Sprístupnenie jednotlivých prvkov systému pomocou poskytovateľov obsahu – súborový systém, registre systému a pod.
 • Integrované prostredie pre vývoj skriptov
 • Ladenie skriptov
 • Pracovné profily

2. DEŇ

 • Digitálny podpis skriptu
 • Spúšťanie vzdialených skriptov
 • Spúšťanie skriptov na pozadí
 • Transakcie v skriptoch
 • Príjem a vyvolávanie udalostí v skriptoch
 • Práca s vybranými modulmi – WMI, Active Directory, IIS, MS SQL Server a pod.

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Soňa Sýkorová
tel: +421 2/526 259 46
mobil: +421 905 710 099
e-mail: ssykorova@ipex.sk

Adresa
Počítačové učebne v priestoroch Bratislavskej teplárenskej, a.s. - Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/526 259 44
mobil: +421 905 710 099 - Ing. Soňa Sýkorová
email: kurzy@ipex.sk
web: www.ipex.sk

Adresa
Ipex IT, s.r.o.
P.O.Box 9, Bratislava 35 Zobraziť na mape