Bratislava 35

Unix / Linux - pokročilá práca a programovanie v Shelli

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

V úvode kurzu sa preberajú niektoré pokročilé nástroje v oblasti súborového systému a správy procesov. Nosnú časť výučby tvorí práca s najčastejšie používanými interpretermi príkazov (Bourne / TC shell) a programovanie skriptov v tomto prostredí, ďalej nasleduje prehľad dostupných programovacích jazykov a vývojových systémov pre prostredie Unix / Linux a stručná informácia o najčastejšie používaných pomocných a aplikačných programoch. Na záver kurzu je vyhradený určitý priestor na konzultácie špecifických problémov podľa požiadaviek účastníkov.

Kurz je zameraný všeobecne a nie je viazaný na žiadny konkrétny systém typu Unix / Linux. Samotná výučba prebieha v prostredí Unix – FreeBSD alebo Linux – Red Hat, ale podľa potreby možno použiť aj iné verzie systému (OpenBSD, NetBSD, Sun Solaris, Debian, SuSe, Mandriva, Slackware a pod.).

Na tento kurz nadväzuje osobitný kurz s názvom „Unix / Linux – správa systému“.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre mierne pokročilých používateľov operačného systému Unix / Linux, ktorí chcú prehĺbiť svoje znalosti o tomto systéme a jeho službách.

Obsahová náplň

1. DEŇ

 • Systém súborov – pokročilá práca so súbormi a adresármi
 • Procesy – neinteraktívne spúšťanie a plánovanie procesov
 • Interpretery príkazov – shell
  • všeobecné princípy a pravidlá
  • typy interpreterov príkazov, ich porovnanie a rozdiely – sh, tcsh, csh, bash, ksh, zsh, …
 • Bourne shell a TC shell – sh, tcsh
  • príkazy, špeciálne znaky
  • zreťazené a podmienené príkazy
  • beh programov na pozadí
  • premenné shell-u a ich použitie

2. DEŇ

 • Regulárne výrazy a ich použitie
 • Programovanie skriptov v prostredí Bourne shell a TC shell
  • postupnosť príkazov
  • vetvenie – podmienky
  • cyklus
  • funkcie, návratové hodnoty, atď.

3. DEŇ

 • Programovacie jazyky a vývojové systémy – prehľad možností
  • kompilátory a knižnice
  • ladiace nástroje
 • Prehľad najčastejšie používaných pomocných a aplikačných programov
 • Konzultácie podľa požiadaviek účastníkov

Typ a platnosť osvedčenia:
Potvrdenie o absolvovaní kurzu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Soňa Sýkorová
tel: +421 2/526 259 46
mobil: +421 905 710 099
e-mail: ssykorova@ipex.sk

Adresa
Počítačové učebne v priestoroch Bratislavskej teplárenskej, a.s. - Bajkalská 21/A, 821 01 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/526 259 44
mobil: +421 905 710 099 - Ing. Soňa Sýkorová
email: kurzy@ipex.sk
web: www.ipex.sk

Adresa
Ipex IT, s.r.o.
P.O.Box 9, Bratislava 35 Zobraziť na mape