Profesionalita na sekretariáte

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

 • získať praktické rady, skúsenosti a informácie a naučiť sa profesionálne a efektívne vykonávať prácu asistentky/sekretárky
 • podrobne oboznámiť účastníkov kurzu o požiadavkách kladených na pozíciu asistentky
 • priblížiť techniky pre efektívne vykonávanie administratívnych prác v organizáciách
 • naučiť asistentky a sekretárky ako si získať svojou profesionalitou rešpekt a uznanie

Cieľová skupina

Kurz vhodný pre uchádzačov o pracovné miesta sekretárky, asistenta, recepčnej alebo office manažérov.

Obsahová náplň

1.deň:

 • Prezentácia účastníkov
 • Otvorenie kurzu, oboznámenie sa s programom a cieľmi kurzu
 • Vlastnosti asistentky/sekretárky
 • Organizácia práce na sekretariáte
 • Telefonovanie
 • Prijímanie návštev
 • Reč tela a komunikácia
 • Riešenie konfliktných situácií na pracovisku
 • Plánovanie času a rozsahu práce
 • Úprava písomností a korešpondencie podľa platných technických noriem
 • Ako správne pripraviť poradu, konferenciu, firemnú akciu…
 • Živnostenský register, Obchodný register Slovenskej republiky
 • Asistentka/sekretárka a všeobecný prehľad:
 • Register hospodárskych subjektov vedený Úradom pre verejné – – – – – – obstarávanie Slovenskej republiky
 • Elektronický kontraktačný systém
 • Ochrana osobných údajov
 • Elektronický podací hárok
 • Ústredný portál verejných služieb ľuďom www.slovensko.sk

2.deň:

 • Efektívna správa registratúry, tvorba registratúrneho poriadku a – – – plánu, preberanie, triedenie a vyraďovanie registratúrnych záznamov, – registratúrne stredisko a ukladanie záznamov
 • Spoločenská etiketa
 • Spoločenská významnosť – žena, starší, nadriadený
 • Podávanie ruky
 • Predstavovanie
 • Tykanie
 • Chôdza po schodoch, po ulici
 • Auto
 • Výťah
 • Kvety
 • Cestovanie
 • Firemný večierok
 • Úprava a odievanie v biznis štýle:
 • Pozvánky
 • Navštívenky
 • Spoločenské podujatia
 • Pravidlá pri podpise dohody pri veľkých kontraktoch
 • Spoločenské zhromaždenia
 • Usádzanie a tlmočenie
 • Štátne znaky a symboly
 • Protokolárne poradie štátnych predstaviteľov
 • Ukážka denného a večerného líčenia
 • Záverečný test, diskusia, vyhodnotenie kurzu

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Denis Barborík
mobil: +421 903 515 662
e-mail: cems@cems.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 46/547 49 68
mobil: +421 911 280 995
email: cems@cems.sk
web: cems.sk/

Adresa
CeMS, s.r.o.
Hurbanovo námestie 19/45, Bojnice Zobraziť na mape