Microsoft Excel business - štatistické výpočty a analýzy

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Jednodňový počítačový kurz je určený pre záujemcov, ktorí majú absolvovaný kurz Excel II. pre mierne pokročilých a sú im známe pojmy z oblasti štatistiky. Kurz štatistických výpočtov ďalej účastníkom umožňuje prehĺbiť si svoje vedomosti z oblasti práce v aplikácii Microsoft Excel na riešenie štatistických výpočtov.

Cieľová skupina

pokročilý

Obsahová náplň

 • vysvetlenie základných štatistických pojmov
 • číselné charakteristiky vlohy, variability a krivosti náhodných premenných
 • prehľad spojitých a diskrétnych rozdeleni
 • spracovanie dát, ich analýza a závislosti
 • generátor náhodných čísel a vzorkovanie
 • popisná štatistika
 • histogram
 • korelácia a kovariencia
 • overovanie štatistických hypotéz
 • intervaly spoľahlivosti
 • analýza časových radov, lineárna regresia
 • analýza rozptylu
 • ostatné funkcie v Microsoft Excel: počet, minimum, maximum, priemer (aritmetický, geometrický, harmonický), smerodajná odchýlka, rozptyl, modus, kvantily (medián, kvartil, percentil), zošikmenie, triedna početnosť, štandardizácia

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Iveta Horná
tel: +421 2/502 344 03
mobil: +421 911 233 369
e-mail: info@itlearning.sk

Adresa
Kominárska 2,4, 83104 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/492 030 80
mobil: +421 911 233 369
email: info@itlearning.sk
web: www.itlearning.sk

Adresa
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.
Kominárska 2,4, Bratislava Zobraziť na mape