ABAP programovanie I.

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Kurz ABAP programovanie I. je určený pre kohokoľvek, kto sa chce naučiť programovať v jazyku ABAP, na ktorom je postavená väčšina produktov spoločnosti SAP. Určený je najmä pre konzultantov, ale aj programátorov, či technicky zdatných používateľov. Cieľom školenia je odovzdať základné princípy programovania v ABAPe, naučiť účastníkov používať prostriedky tzv. ABAP Workbench. Na konci kurzu budete schopný vytvárať jednoduchšie programy, schopné integrovať s používateľom podnikového softvéru SAP. Predpokladajú sa vedomosti na úrovni školenia ABAP AS Základy, ABAP Dictionary.

Cieľová skupina

pokročilý

Obsahová náplň

  • Prehľad architektúry systému SAP
  • Technická architektúra
  • Open SQL – Nezávislosť na platforme
  • Aplikačné programy a prostredie
  • Pracovné procesy (workprocesy)
  • Štruktúra programov v jazyku ABAP
  • Nástroje ABAP Workbench

Data Dictionary – Krátky Prehľad

  • Začíname s nástrojom ABAP Dictionary
  • Databázové tabuľky
  • Dátové prvky a domény
  • Zobrazenie obsahu tabuľky

Programovanie v Nástroji ABAP Editor (SE38)

  • Vytvorenie reportu v jazyku ABAP
  • ABAP Editor – prehľad
  • Ovládanie nástroja ABAP Editor
  • Pochopenie editácie programov v jazyku ABAP
  • Spustenie, ukladanie a aktivácia reportu jazyka ABAP
  • Čítanie a výstup databázových tabuliek
  • Formátovanie zoznamu
  • Príkaz Write a jeho modifikácie
  • Príkaz zreťazenia
  • Prázdne riadky
  • Písanie a editácia zdrojového kódu
  • Poznámky k zdrojovému kódu

Polia a Výpočty

  • Príprava reportu
  • Deklarácia polí
  • Deklarácia premenných
  • Deklarácia konštánt
  • Základné aritmetické operácie
  • Kompatibilné a konvertibilné dátové objekty
  • Praktické príklady

Práca s Textovými Reťazcami

  • Deklarácia textových reťazcov
  • Operácia s reťazcami
  • Posun textových reťazcov
  • Nahradzovanie znakov
  • Zhusťovanie textových reťazcov
  • Rozdelenie textových reťazcov
  • Operácie s reťazcami s priamym umiestnením
  • Ukážkový kód pre operácie s reťazcami
  • Poznámky ku zdrojovému kódu
  • Výstup

Príkaz SELECT

  • Variácie príkazu: SELECT INTO TABLE, SELECT SINGLE
  • WHERE podmienky
  • Kontrola úspešnosti predošlého príkazu
  • Praktické príklady

Cykly

  • LOOP-ENDLOOP, DO-ENDDO, WHILE
  • Praktické príklady

Ladenie Programov

  • Prehľad
  • Spustenie a použitie nástroja ABAP Debugger

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Iveta Horná
tel: +421 2/502 344 03
mobil: +421 911 233 369
e-mail: info@itlearning.sk

Adresa
Kominárska 2,4, 83104 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/492 030 80
mobil: +421 911 233 369
email: info@itlearning.sk
web: www.itlearning.sk

Adresa
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.
Kominárska 2,4, Bratislava Zobraziť na mape