Spôsoby skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Hoci aktuálne nejedna spoločnosť zápasí hlavne s nedostatkom kvalifikovaných uchádzačov na voľné pracovné miesta, prepúšťanie zamestnancov je témou, ktorá sa nevyhýba ani rastúcim spoločnostiam. Pripravte sa s nami na situácie, ktoré pri prepúšťaní zamestnancov môžu nastať z pracovno-právneho hľadiska.


Obsahová náplň

V priebehu školenia sa budeme zaoberať najmä: 

  1. § 60 Zákonníka práce – Skončenie pracovného pomeru dohodou
  2. § 61 a nasl. Zákonnníka práce – Skončenie pracovného pomeru výpoveďou
  3. § 68 Zákonníka práce – Okamžitým skončenie pracovného pomeru
  4. § 72 Zákonníka práce – Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Budeme sa venovať prípadovým štúdiám a riešeniam problematických situácií ako:

  1. Doručenie výpovede
  2. Čo je a čo nie je porušenie pracovnej disciplíny
  3. Dokazovanie pred súdom
  4. Odstupné a výpovedná doba
  5. Ochranná doba
  6. Pracovná neschopnosť počas výpovednej doby
Počet účastníkov je limitovaný na maximálne 8 ľudí, aby sme sa mohli venovať aj Vašim individuálnym otázkam a problémom. Toto školenie je vhodné pre HR manažérov, riaditeľov ľudských zdrojov, vrcholových manažérov a majiteľov firiem. V cene je zahrnutý účastnícky poplatok a parkovani; zároveň Vás srdečne pozývame na spoločný obed a networking po skončení školenia.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Dĺžka kurzu: 4 hodiny

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 949 123 *** zobraziť

email:
martina.javurkova@... zobraziť

web: www.dimensions.sk

Adresa
Dimensions Consulting Services s.r.o.
Zámocká 18, Bratislava Zobraziť na mape