Detail kurzu

Kurz všeobecnej angličtiny, nemčiny, francuzštiny, ruštiny, taliančiny,

Popis kurzu

Absolvent jednotlivých modulov dosiahne jazykové kompetencie na základe kritérií definovaných Spoločným európskym referenčným rámcom globálne i vo vzťahu k jednotlivým jazykovým zručnostiam.

Obsah kurzu

Kurz je zameraný na rozvoj komunikatívných schopností, každodenných praktických jazykových zručnosti. Výučba je orientovaná na potreby a motiváciu študentov. Jeden modul je možné absolvovať za školský rok (tri trimestre).

Cieľová skupina

dospelí a mladí ľudia vo veku nad 17 rokov

Kontaktná osoba

PaedDr. Alena Dzobová,
+421 948 750 077
rharaga958@gmail.com

Organizátor