PRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2017

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Na semináři získáte přehled o nejdůležitějších legislativních změnách platných pro rok 2017.

Cieľová skupina

Seminář je určen daňovým poradcům, účetním a pracovníkům ekonomických útvarů.

Obsahová náplň

Seminář bude zaměřen na očekávané změny zákona o DPH od ledna 2017 podle aktuálního legislativního stavu.

OD PŘÍŠTÍHO ROKU LZE PODLE DOSAVADNÍHO NÁVRHU NOVELY OČEKÁVAT ZMĚNY NAPŘ. V TĚCHTO OBLASTECH:

Společná činnost více osob (společnost, dříve sdružení): Každý z členů bude svá přijatá a uskutečněná plnění vykazovat podle obecných pravidel.

Nespolehlivé osoby: Má dojít k rozšíření institutu nespolehlivého plátce tak, aby jej nebylo možné obcházet založením nové osoby bez cejchu „nespolehlivý plátce“.

Opakovaná plnění: Pokud je zdanitelné plnění poskytováno po dobu delší než 12 měsíců a nedojde během tohoto období k přijetí úplaty s povinností přiznat daň, považuje se plnění za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku.

Povinnost odvést DPH z přijatých záloh: V návaznosti na rozsudky Evropského soudního dvora se doplňuje výčet údajů, které musí být o plnění známy ke dni přijetí zálohy, aby v takovém případě vznikla povinnost přiznat DPH ještě před uskutečněním plnění.

Vyrovnání odpočtu u mank např. na zásobách: Pokud byl uplatněn odpočet a následně došlo ke zničení, ztrátě či odcizení, které nejsou řádně doloženy ani potvrzeny, vzniká povinnost vrácení odpočtu, a to dnem, kdy se plátce o těchto skutečnostech dozvěděl.

Lhůta pro úpravu odpočtu daně z titulu uskutečnění plnění: Pokud dojde k uskutečnění plnění u dlouhodobého majetku, které vede k jednorázové úpravě odpočtu daně, má se posunout lhůta pro úpravu na okamžik uskutečnění daného plnění.

Rozšíření lokálního reverse-charge: Nově by měl být režim zaveden na poskytnutí pracovníků pro stavební nebo montážní práce a dále u různých forem nucených dodání majetku.

Ručení příjemce zdanitelného plnění při poskytnutí úplaty za plnění virtuální měnou: Jako opatření proti daňovým podvodům se navrhuje rozšířit okruh situací, kdy příjemce zdanitelného plnění ručí za daň nezaplacenou jeho poskytovatelem. Má jít o případ, kdy úplata za plnění je poskytnutá virtuální měnou podle právního předpisu upravujícího některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Lektor:
Ing. Ivana Langerová

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape