Kurz: Prezentačné zručnosti

Popis kurzu

Prezentácia nápadov, výsledkov, produktov. Pred nadriadeným, pred podriadenými, pred klientom či biznis partnermi. Náročná a zodpovedná úloha, ktorú niektorí z nás zvládajú prirodzene, niektorých však stresuje. Naučiť sa najdôležitejšie zásady úspešnej prezentácie je však užitočné pre každého.

Cieľom ponúkaného kurzu je:

 • naučiť sa pripraviť presvedčivú a zaujímavú prezentáciu
 • naučiť sa, ako zaujať poslucháčov a byť presvedčivý
 • naučiť sa, ako zvyšovať sebaistotu pri vystupovaní
 • naučiť sa, ako pracovať s odmietavými poslucháčmi
 • zdokonaliť svoj verbálny a neverbálny prejavObsah kurzu

Prvý dojem, image, verbálny a neverbálny prejav

 • Prvý dojem a image
 • Verbálna komunikácia
 • Neverbálna komunikácia

Prezentácia

 • Príprava prezentácie
 • Štruktúra prezentácie
 • Typy informácií a spôsob ich prenosu pri prezentácii, reč, dávkovanie informácií, kontext
 • Vedenie diskusie
 • Spontánnosť a improvizácia pri prezentovaní
 • Vizuálna podpora prezentácie

Publikum

 • Práca s publikom
 • Atraktivita prezentácie
 • Zvládanie náročných situácií pri prezentácii

Praktický nácvik vedenia prezentácie a spätná väzbaCieľová skupina

všetkým, ktorí v práci prezentujú a radi by sa v tejto zručnosti zdokonaliliKontaktná osoba

Mgr. Katarína Rothová
+421 907 771 032
katarina.rothova@quanticon.sk


Organizátor