Prezentačné zručnosti

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Ciele kurzu:

 • naučiť sa pripraviť presvedčivú a zaujímavú prezentáciu
 • naučiť sa, ako zaujať poslucháčov a bzť presvedčivý
 • naučiť sa, ako zvyšovať sebaistotu pri vystupovaní
 • naučiť sa, ako pracovať s odmietavými poslucháčmi
 • zdokonaliť svoj verbálny a neverbálny prejav

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých, ktorí robia prezentácie a necítia sa pri tom komfortne.

Obsahová náplň

Prvý dejem, image, verbálny a neverbálny prejav

 • Prvý dojem a image
 • Verbálna komunikácia – kultúra prejavu, štýl reči, voľba slov, vhodné a nevhodné slová
 • Neverbálna komunikácia – mimika, reč tela, očný kontakt, tón a hlasitosť, vzhľad, chôdza, postoj, pohľad

Prezentácia

 • Príprava prezentácie – cieľ, účastníci, forma, čas, priestor, obsah
 • Štruktúra prezentácie – úvod, jadro, záver, diskusia
 • Typy informácií a spôsob ich prenosu pri prezentácií, reč, dávkovanie informácií, kontext
 • Vedenie diskusie
 • Spontánnosť a improvizácia pri prezentovaní
 • Vizuálna podpora prezentácie – audiovizuálne pomôcky

Publikum

 • Práca s publikom – ako upútať a udržať pozornosť
 • Atraktivita prezentácie – ako zaujať publikum a udržať jeho pozornosť
 • Zvládanie náročných situácií pri prezentácií – náročné publikum, zvládanie trémy

Praktický nácvik vedenia prezentácie

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Katarína Rothová
mobil: +421 907 771 032
e-mail: katarina.rothova@quanticon.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 907 771 032
email: office@quanticon.sk
web: www.quanticon.sk

Adresa
QUANTICON, s.r.o.
Rajecká 10, Bratislava Zobraziť na mape