Úspešná prezentácia

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Prezentácia nápadov, výsledkov, produktov. Pred nadriadeným, pred podriadenými, pred klientom či biznis partnermi. Náročná a zodpovedná úloha, ktorú niektorí z nás zvládajú prirodzene, niektorých však stresuje. Naučiť sa najdôležitejšie zásady úspešnej prezentácie je však užitočné pre každého.

Cieľom ponúkaného kurzu je:

 • naučiť sa pripraviť presvedčivú a zaujímavú prezentáciu
 • naučiť sa, ako zaujať poslucháčov a byť presvedčivý
 • naučiť sa, ako zvyšovať sebaistotu pri vystupovaní
 • naučiť sa, ako pracovať s odmietavými poslucháčmi
 • zdokonaliť svoj verbálny a neverbálny prejav

Cieľová skupina

všetkým, ktorí v práci prezentujú a radi by sa v tejto zručnosti zdokonalili

Obsahová náplň

Prvý dojem, image, verbálny a neverbálny prejav

 • Prvý dojem a image
 • Verbálna komunikácia
 • Neverbálna komunikácia

Prezentácia

 • Príprava prezentácie
 • Štruktúra prezentácie
 • Typy informácií a spôsob ich prenosu pri prezentácii, reč, dávkovanie informácií, kontext
 • Vedenie diskusie
 • Spontánnosť a improvizácia pri prezentovaní
 • Vizuálna podpora prezentácie

Publikum

 • Práca s publikom
 • Atraktivita prezentácie
 • Zvládanie náročných situácií pri prezentácii

Praktický nácvik vedenia prezentácie a spätná väzba

Lektor:
Marie Stracenská, profesiou novinárka a expertka na prezentačné a komunikačné zručnosti

Termíny kurzov

11.05.2017

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Katarína Rothová
mobil: +421 907 771 032
e-mail: katarina.rothova@quanticon.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 907 771 032
email: office@quanticon.sk
web: www.quanticon.sk

Adresa
QUANTICON, s.r.o.
Rajecká 10, Bratislava Zobraziť na mape