Kurz: Začínám jako svářečský dozor - jak na to?

Popis kurzu

aplikovat dosavadní teoretické znalosti do praxi svářečského dozoruObsah kurzu

Obsah:1.den: Úkoly a odpovědnost svářečského dozoru – přezkoumání technických požadavků Praktické cvičení: výrobkové normy, např. EN 1090–2, EN 15085–2, požadavky těchto norem, specifikace požadavků na simulované objednávce Skladování základního a přídavného materiálu – podmínky, technické požadavky, dokumenty kontroly, záznam atd. Praktické cvičení: příprava příručky na skladování ZM a PM, přezkoumání dokumentů kontroly (atesty) NDT – normy, certifikace pracovníků Praktické cvičení: hodnocení kvality svarů metodou VT a metodou PT, praktické provedení těchto zkoušek včetně vystavení protokolů Destruktivní zkoušky – přehled norem, makroskopická zkouška Praktické cvičení: příprava vzorků, odběr vzorků, broušení, leštění, leptání, praktická příprava a hodnocení makrovýbrusů pomocí mikroskopu, včetně vystavení protokolů

2.den: Kvalifikace svářečského personálu – svářeči a operátoři – normy, bezpečnost, rozsah zkoušek, praktické hodnocení zkoušek, certifikát, platnost Praktické cvičení: provedení a vyhodnocení zkoušek svářeče, vystavení certifikátu svářeče dle ISO 9606–1 včetně jeho rozsahů Postupy svařování – normy, požadavky zákazníků, sestavení pWPS, vypracování WPQR na základě výsledků zkoušek Praktické cvičení: příprava pWPS, simulace svařování zkušebního vzorku, vyhodnocení zkoušek, vystavení WPQR (včetně rozsahů atd.), vystavení WPS na základě schválené WPQR Praktické zkušenosti svářečského dozoru – podklady, neshody atd.Cieľová skupina

pro čerstvé absolventy kvalifikačního kurzu IWE, IWT, IWS IWP, kteří své teoretické znalosti začínají aplikovat do praxe, školení je určeno i pro svářečské technology, kteří neabsolvovali kvalifikační kurz, ale spolupracují se svářečským dozorem a své dosavadní znalosti si chtějí ověřit při praktických cvičeníchKontaktná osoba

Jana Vráblíková
+420 261 062 107
vrablikova@svv.cz


Organizátor