Legislatívne zmeny v civilnom procese a ich vplyv na exekučné konanie

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Cieľom seminára je predstaviť procedurálne zmeny v exekučnom konaní súvisiace s novou koncepciou sporového konania v Civilnom sporovom poriadku, ako aj zmeny v rozhodovaní súdov v I. a II. inštancii v exekučnom konaní, vrátane nových štandardov v riadnych opravných prostriedkoch.

Cieľová skupina

exekútori, advokáti, advokátski koncipienti, správcovia konkurznej podstaty, ostatná právnická verejnosť

Obsahová náplň

  • Nový pohľad na vedenie exekučného konania pri zmene odkazu na Civilný sporový poriadok (zmena odkazu na procedurálny predpis a jej význam pre vedenie exekučného konania)
  • Hodnotenie prechodných ustanovení súvisiacich so zmenou procedúry a prebiehajúce exekúcie (význam procedurálnych zmien pre to – ktoré štádium exekučného konania)
  • Postavenie procesných strán v exekučnom konaní a nové procesné inštitúty (slabšia strana sporu, iné subjekty, zmena doručovania a pod.)
  • Rozhodovanie exekučného súdu a opravné prostriedky (zmeny v rozhodovaní súdov v I. a II. inštancii v exekučnom konaní, nové štandardy v riadnych opravných prostriedkoch)
  • Diskusia

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
JUDr. Emília Halmešová
tel: +421 2/581 020 46
mobil: +421 907 239 998
e-mail: halmesova@wolterskluwer.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/581 020 46
email: halmesova@wolterskluwer.sk
web: www.wolterskluwer.sk

Adresa
Wolters Kluwer s. r. o.
Mlynské nivy 48, Bratislava Zobraziť na mape