Účtovníctvo na počítači

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Výstupy z účtovných programov (výkazy alebo daňové priznania) si môžete uložiť na USB kľúč vo formáte PDF a doma s nimi ďalej pracovať. Lektori majú dlhoročné skúsenosti so spracovaním účtovníctva na počítači v programoch Pohoda, Omega alebo Money. V Agentúre Jaspis vedú kurzy podvojného alebo jednoduchého účtovníctva a odborné školenia.

Pre klientov, ktorí absolvovali kurz „Podvojné účtovníctvo“ v Agentúre Jaspis, poskytujeme zľavu vo výške 11 Eur. Nárok na poskytnutie zľavy uveďte, prosím, v prihláške na kurz.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre klientov Agentúry Jaspis, ktorí už absolvovali kurz Podvojného účtovníctva, prípadne pre záujemcov, ktorí ovládajú problematiku účtovníctva.

Na kurze sa naučíte samostatne spracovať podvojné účtovníctvo v účtovnom programe Pohoda, Omega alebo Money. Založíte si vlastnú firmu a zvládnete zaúčtovať všetky podstatné účtovné operácie.

Obsahová náplň

Obsah:

1. Úvod

 • nastavenia programu, založenie novej firmy
 • zápis a opravy prvotných dokladov do účtovného denníka
 • účtovanie odberateľských a dodávateľských faktúr
 • prepojenie faktúr na účtovný denník
 • účtovanie platieb (hotovostné platby a výpis z účtu)
 • tlačové zostavy

2. Skladové hospodárstvo

 • nastavenie a rozčlenenie skladov
 • účtovanie príjemky a výdajky na sklad

3. DPH

 • evidencia dane z pridanej hodnoty
 • spracovanie a tlač daňového priznania k DPH

4. Majetok

 • majetková evidencia, odpisové plány
 • daňové a účtovné odpisy, zaúčtovanie odpisov

5. Závierkové operácie

 • prenos do výkazov
 • spracovanie Výkazu ziskov a strát a Súvahy
 • zostavenie salda
 • tlač pohybov na jednotlivých účtoch

Rozsah kurzu: 25 vyučovacích hodín

Pozrite si fotky z našich kurzov na stránke: www.facebook.com.

Termíny kurzov

22.11.2016 - 29.11.2016

utorok + štvrtok od 9:00 do 16:00

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 40 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Nela Smandrová
tel: +421 2/554 225 88
mobil: +421 948 399 388, +421 904 363 697
e-mail: jaspis@jaspis.sk

Adresa
Škultétyho 5, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/554 225 88, +421 948 399 988
mobil: +421 948 399 988
email: jaspis@jaspis.sk
web: www.jaspis.sk

Adresa
Agentúra JASPIS s.r.o.
Škultétyho 5, Bratislava Zobraziť na mape