CESTOVNÉ NÁHRADY A ICH SPRÁVNE POSKYTOVANIE V ROKU 2017 S PRAKTICKÝMI PRÍKLADMI - Žilina, Košice (Ing. Minková)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Problematika cestovných náhrad je charakteristická aj variantnosťou riešení. Za účelom dosiahnutia schopnosti výberu správneho riešenia, ako aj jeho realizácie, je potrebná komplexná znalosť problematiky cestovných náhrad. Cieľom seminára je poskytnúť potrebné informácie z oblasti cestovných náhrad. Účastníci získajú teoretické a odborné schopností výberu a realizácie riešenia praktických situácií u zamestnávateľa. Účastníci obdržia viac ako 100stránkový materiál, ktorý obsahuje zákon s komentárom a príkladmi z praxe.

Cieľová skupina

Seminár je určený
- pre podnikateľské subjekty
- subjekty štátnej správy – ústredné subjekty štátnej správy, štátne
- rozpočtové a štátne príspevkové organizácie
- subjekty územnej samosprávy – obce, vyššie územné celky, rozpočtové a príspevkové organizácie
- tretí sektor
- všetkým, ktorí prichádzajú do kontaktu s cestovnými náhradami, manažérom, vedúcim pracovníkom, ktorí vysielajú zamestnancov na pracovné cesty,ekonómom, účtovníkom, pokladníkom, mzdárom . . .
- záujemcom o problematiku cestovných náhrad.

Lektor:
Ing. Ľuboslava Minková - - odborníčka s dlhoročnou praxou v oblasti cestovných náhrad. Od roku 1993 pôsobí na MPSVaR SR, kde sa venuje predovšetkým problematike cestovných náhrad. Je autorkou viacerých publikácií

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Faithová Vlasta
tel:
+421 41/565 46 *** zobraziť

mobil:
+421 903 340 *** zobraziť

email:
educo-consult@... zobraziť


Adresa
Dom techniky, Vysokoškolákov 4, 010 08 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/565 46 *** zobraziť

mobil:
+421 903 340 *** zobraziť

email:
educo-consult@... zobraziť

web: www.educo-consult.sk

Adresa
EDUCO – CONSULT s.r.o.
Vysokoškolákov 4, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)