LEAN - metódy riešení

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci kurzu sa naučia myslieť v terminológii LEAN a oboznámia sa s technikami na znižovanie plytvaní v procesoch. Použitím osvedčených metód v praxi je možné zvýšiť produktivitu, znížiť prestoje a získať spokojnosť zákazníka. Prakticky si vyskúšajú analýzu procesu z hľadiska pridanej hodnoty, 5W2H, Ishikawa diagram, 5× Why´s a kreatívne techniky pri hľadaní riešení. Účastníci kurzu získajú prehľadnú tabuľku používaných metód neustáleho zlepšovania a predlohu 8D report.

Cieľom kurzu je získať všeobecný prehľad o LEAN metodológii a používaných technikách.

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre procesných analytikov, expertov kvality, inžinierov kvality, oddelenie HR, oddelenie neustáleho zlepšovania a stredný manažment.

Obsahová náplň

  • Úvod do LEAN Managementu
  • Popis a analýza procesov z hľadiska pridanej hodnoty a identifikácie strát (VA / NVA – Waste)
  • Mapovanie AS IS a TO BE procesu (MIFA/VSM)
  • Metódy neustáleho zlepšovania (PDCA, DMAIC cyklus, 8D a iné)
  • Pravidelné riešenie problémov priamo v prevádzke (5W2H, Ishikawa diagram, 5× Why´s)
  • Vizualizácia a prevencia vzniku chýb (POKA YOKE)
  • GEMBA: cieľ a spôsob vykonania

Lektor:
Ing. Petra Bajusová

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o úspešnom absolvovaní bez obmedzenia platnosti vydané spoločnosťou VINCOTTE International SK&CZ s.r.o.

Termíny kurzov

02.03.2017 - 03.03.2017

uzávierka termínu 23.02.2017

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Slávka Skurkaiová
mobil: +421 949 050 719
e-mail: training@vincotte.sk

Adresa
Letná 27, 04001 Košice