Základné LEAN metódy

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Účastníci kurzu sa naučia myslieť v terminológii LEAN a oboznámia sa s technikami na znižovanie plytvaní v procesoch. Použitím osvedčených metód v praxi je možné zvýšiť produktivitu, znížiť prestoje a získať spokojnosť zákazníka. Prakticky si vyskúšajú analýzu procesu z hľadiska pridanej hodnoty, 5W2H, Ishikawa diagram, 5× Why´s a kreatívne techniky pri hľadaní riešení. Účastníci kurzu získajú prehľadnú tabuľku používaných metód neustáleho zlepšovania a predlohu 8D report.

Cieľom kurzu je získať všeobecný prehľad o LEAN metodológii a používaných technikách.

Cieľová skupina

Kurz je vhodný pre procesných analytikov a manažérov, expertov kvality, manažérov kvality, oddelenie HR, oddelenie neustáleho zlepšovania a stredný manažment.

Obsahová náplň

  • Úvod do LEAN Managementu
  • Analýza procesov z hľadiska pridanej hodnoty a identifikácie strát- VA / NVA – Waste
  • Popis problému – 5W2H
  • Hľadanie koreňových príčin – Ishikawa diagram, 5× why’s, Pareto diagram
  • Odstraňovanie plytvaní – 5S, POKA YOKE, SOP, SMED

Lektor:
Ing. Petra Bajusová

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o úspešnom absolvovaní bez obmedzenia platnosti vydané spoločnosťou VINCOTTE International SK&CZ s.r.o.

Termíny kurzov

07.12.2017 - 08.12.2017

uzávierka termínu 30.11.2017

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 16 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Marianna Kuchárová
mobil:
+421 948 034 *** zobraziť

email:
training@... zobraziť


Adresa
Letná 27, 04001 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 948 034 *** zobraziť

email:
vincotte@... zobraziť

web: www.vincotte.sk

Adresa
VINCOTTE International SK&CZ s.r.o.
Letná 27, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)