Kurz: Základné LEAN metódy

Popis kurzu

Účastníci kurzu sa naučia myslieť v terminológii LEAN a oboznámia sa s technikami na znižovanie plytvaní v procesoch. Použitím osvedčených metód v praxi je možné zvýšiť produktivitu, znížiť prestoje a získať spokojnosť zákazníka. Prakticky si vyskúšajú analýzu procesu z hľadiska pridanej hodnoty, 5W2H, Ishikawa diagram, 5× Why´s a kreatívne techniky pri hľadaní riešení. Účastníci kurzu získajú prehľadnú tabuľku používaných metód neustáleho zlepšovania a predlohu 8D report.

Cieľom kurzu je získať všeobecný prehľad o LEAN metodológii a používaných technikách.Obsah kurzu

Oshah skolenia LEAN:

  • VA/ NVA analýza – činnosti pridávajúce hodnotu a nepridávajúce hodnotu
  • Standard work a TPM- štandardizácia a vizualizácia
  • 5S – usporiadanie pracoviska
  • Poka Yoke – prevencia vzniku chyby
  • PULL & KANBAN systém na minimalizáciu zásob
  • SMED na znižovanie čakania
  • One Piece flow – znižovanie nadprodukcie
  • Problém Solving – metódy riešenia problémovCieľová skupina

Kurz je vhodný pre procesných analytikov a manažérov, expertov kvality, manažérov kvality, oddelenie HR, oddelenie neustáleho zlepšovania a stredný manažment.Certifikát

Osvedčenie o úspešnom absolvovaní bez obmedzenia platnosti vydané spoločnosťou SNR Certification SK&CZ s.r.o.Poznámka k cene

V cene je zahrnuté : študijné materiály, občerstvenie, obed, osvedčenie v slovenskom aj anglickom jazykuKontaktná osoba

Marianna Kuchárová
+421 948 034 135
info@snrcertification.sk


Organizátor