Kurz podvojného účtovníctva

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom kurzu je odovzdať vám maximum znalostí, aby ste sa stali samostatnými účtovníkmi v praxi – odborníkmi na podvojné účtovníctvo podnikateľov. Keďže účtovníctvo podlieha zákonom, našim cieľom je zoznámiť vás aj so súvisiacou legislatívou.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých záujemcov o podvojné účtovníctvo podnikateľov. Je vhodný tak pre začiatočníkov ako aj pre pokročilých so slabšími vedomosťami postupov účtovania v praxi. Absolventi škôl, súčasní študenti či maturanti si týmto kurzom obohatia svoje znalosti a získajú silný odrazový mostík do praxe. Kurz je adresovaný aj podnikateľom, ktorí sa rozhodli mať svoje účtovníctvo pod kontrolou a chcú si ho viesť sami.

Obsahová náplň

Z obsah kurzu Podvojné účtovníctvo podnikateľov:

 • zákon o účtovníctve – podstatné ustanovenia
 • deň uskutočnenia účtovného prípadu
 • účtový rozvrh
 • otvorenie a uzavretie účtovných kníh a účtovná závierka
 • zisťovanie výsledku hospodárenia v účtovníctve
 • účtovanie dane z príjmov, inventarizačných rozdielov
 • zásady pre členenie majetku a záväzkov
 • zásady pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek a pre tvorbu a použitie rezerv
 • postupy účtovania pri oceňovaní majetku
 • účtovanie leasingu (finančného prenájmu)
 • účtové triedy 0 až 7 (dlhodobý majetok, zásoby, finančné účty, zúčtovacie vzťahy, kapitálové účty a dlhodobé záväzky, náklady, výnosy, uzávierkové účty a podsúvahové účty)
 • daňové priznanie k DPH a k dani z príjmov

Pre našich absolventov sme pripravili viac výhod, čítajte viac na našej internetovej stránke www.kurzy-uctovnictva.com
Chcete sa vzdelávať efektívne? Máme pre Vás riešenie. Predstavujeme vám prvý vzdelávací video kurz podvojného účtovníctva. Video kurz je plnohodnotný vzdelávací program, je vám k dispozícii kedykoľvek a kdekoľvek. Licenciu máte na 1 rok, pozerať ho môžete až na 3 zariadeniach a koľkokrát chcete. Viac info o video kurzoch: www.video-kurzy.sk
Stránka video kurzu: https://www.video-kurzy.sk/video-kurz-podvojneho-uctovnictva

Lektor:
Ing. Adriana Gazdová, Ing. Iveta Krídl Franko, PhDr. Martina Ondrovičová

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu

Termíny kurzov

04.03.2017 - 26.03.2017

víkendový kurz od 8:00 do 15:00 hod

Prihlásiť sa

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 40 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Tomáš Gazda
tel: +421 2/444 410 00
mobil: +421 903 770 687
e-mail: office@eduland.sk

Adresa
Račianska 72, 830 03 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/444 410 00
mobil: +421 903 770 687
email: office@eduland.sk
web: edu-land.sk

Adresa
EDU-LAND s.r.o.
Račianska 72, Bratislava Zobraziť na mape