Meranie spokojnosti zákazníkov

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa polročne
 • Miesto konania: Predmestská 8600/95, Žilina
 • Cena: 174 € (145 € bez DPH)
 • Poznámka k cene: 10% zľavu z účastníckeho poplatku získate pri prihlásení dvoch a viacerých účastníkov na jeden seminár alebo pri prihlásení jedného účastníka na viac seminárov. Pri registrácii viacerých účastníkov na seminár použite zľavový kupón: 0E42-F6AA-479F.
 • Organizátor: IPA Slovakia, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

 • Pochopiť význam merania spokojnosti zákazníkov pre organizáciu.
 • Porozumieť vnútornému mechanizmu tvorby spokojnosti zákazníka a identifikovať kritické faktory, ktoré organizácia musí zohľadňovať.
 • Navrhnúť vhodný spôsob na meranie spokojnosti a riadiť proces prípravy, realizácie a vyhodnotenia merania.
 • Využiť výsledky merania spokojnosti zákazníkov k tvorbe návrhov na zlepšenie výkonnosti organizácie.

Cieľová skupina

Manažéri kvality, produktoví lídri, procesní inžinieri, pracovníci zodpovední za kvalitu, perspektívni pracovníci s potenciálom budúceho rastu.

Obsahová náplň

 • Kvalita a jej širší kontext
 • Meranie spokojnosti zákazníka ako spôsob validácie produktu
 • Rozdiel medzi spokojnosťou a vernosťou zákazníka
 • Priame a nepriame metódy zisťovania spokojnosti zákazníkov
 • Vzorkovanie a chyby merania
 • Rozvoj znakov kvality vs. Hlas zákazníka
 • Vnútorná štruktúra požiadaviek zákazníka
  • vplyvy požiadaviek na spokojnosť
  • vnímaná dôležitosť atribútov
 • Proces merania spokojnosti zákazníkov
  • cieľ zisťovania
  • dekompozícia cieľa na atribúty
  • určenie parametrov zisťovania
  • kontextuálne podmienky a obmedzenia
  • spôsob vyhodnocovania
  • analýzy interných vzťahov a stratifikácia výsledkov
  • interpretácia zistení a tvorba návrhov na zlepšenie

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Lenka Chovancová
mobil:
+421 908 268 *** zobraziť

email:
chovancova@... zobraziť


Adresa
Predmestská 8600/95, 01001 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/239 90 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.ipaslovakia.sk

Adresa
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95, Žilina Zobraziť na mape