Kvalita a jej koncepčné riadenie

Základné info
  • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
  • Miesto konania: Predmestská 8600/95, Žilina
  • Cena: 174 € (145 € bez DPH)
  • Poznámka k cene: 10% zľavu z účastníckeho poplatku získate pri prihlásení dvoch a viacerých účastníkov na jeden seminár alebo pri prihlásení jedného účastníka na viac seminárov. Pri registrácii viacerých účastníkov na seminár použite zľavový kupón: 0E42-F6AA-479F.
  • Organizátor: IPA Slovakia, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

  • Pochopiť význam pojmu „kvalita" a tém s ňou súvisiacich.
  • Identifikovať potenciál zlepšenia úrovne kvality v organizácii prostredníctvom detailného poznania prvkov procesu kvality.
  • Identifikovať riziká vyplývajúce z podcenenia kľúčových krokov v procese zabezpečovania kvality.
  • Aplikovať vhodné techniky na realizáciu systematickej práce s kvalitou ako v internom, tak aj v externom prostredí organizácie.
  • Posúdiť informačnú potrebu pre jednotlivé kroky slučky kvality.

Cieľová skupina

Stredný a vrcholový manažment, manažéri kvality, produktoví lídri, procesní inžinieri, pracovníci zodpovední za kvalitu, perspektívni pracovníci s potenciálom budúceho rastu.

Obsahová náplň

Kvalita a širšie súvislosti
- Kvalita a jej interpretácie
- Požiadavky a ich typy
- Predkladatelia požiadaviek Koncept tvorby a riadenia kvality – slučka kvality
- Charakteristika krokov slučky kvality a väzieb medzi nimi
- Dôsledky podcenenia príslušného prvku resp. väzby
- Podporné techniky a nástroje využiteľné v danom kroku
- Zainteresované strany
- Prax, príklady Podpora kultúry kvality
- Záväzok vedenia organizácie
- Monitorovanie a meranie

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 1 deň

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Lenka Chovancová
mobil:
+421 908 268 *** zobraziť

email:
chovancova@... zobraziť


Adresa
Predmestská 8600/95, 01001 Žilina

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/239 90 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť

web: www.ipaslovakia.sk

Adresa
IPA Slovakia, s.r.o.
Predmestská 8600/95, Žilina Zobraziť na mape