Bratislava

Daň z príjmov - novely 2016,2017-Ing. Dimitrovová, FS

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom tohto odborného školenia je oboznámiť odbornú verejnosť so schválenými novelami a pripravovanými zmenami zákona o dani z príjmov 2016,2017 a riešenie odborných dotazov účastníkov

Cieľová skupina

  • účtovníci, audítori, ekonómovia
  • živnostníci a iné SZČO

Obsahová náplň

Zmeny v zákone o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p.) z pohľadu PO (právnických osôb) s účinnosťou pre rok 2016 v príkladoch

  • Zákon č. 180/2014 Z. z. (daň z prímov zo závislej činnosti)
  • Zákon č. 79/2015 Z. z. (zrážková daň z príjmov za výkup odpadu)
  • Zákon č. 235/2015 Z. z. (definícia daňového výdavku, daňovník nezmluvného štátu, prijaté dary a pravidlá proti zneužívaniu, prijaté podiely na zisku, oslobodené príjmy, transferové oceňovanie, zmeny vyvolané zrušením reprodukčnej obstarávacej ceny, daňová vstupná cena finančného majetku, pohľadávky, záväzky, daňová licencia, zmeny v dani vyberanej zrážkou, peňažné a nepeňažné plnenia vyplácané od držiteľa k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti a i.)
  • Zákon č. 361/2015 Z. z. (investičný fond s premenlivým ZI)
  • Zákon č. 375/2015 Z. z. (zrušenie FNM)
  • Zákon č. 437/2015 Z. z. (finančné inštitúcie)
  • Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe (sponzorské v športe a jeho vplyv na základ dane z príjmov u sponzora a sponzorovaného)

2. Vybrané oblasti z praxe (nájomné, sprostredkovateľské provízie, poradenské a právne služby, normy a certifikáty, zmluvné pokuty, lízing, reštrukturalizácia, odpisovanie a predaj majetku, zásoby, rezervy, pravidlá nízkej kapitalizácie, výskum a vývoj a i.) 3. Informácie v súvislosti s daňovým priznaním 4. Informácie o zmenách zákona o dani z príjmov od 1.1.2017 5. Interaktívna diskusia (aj počas seminára)

Lektor:
Ing. Mária Dimitrovová, Finančná správa SR (odborná lektorka s dlhoročnou praxou v oblasti dane z príjmov)

Typ a platnosť osvedčenia:
školenie pre členov SKAU aj pre ostatnú verejnosť

Akreditovaná rekvalifikácia:
áno

Termíny kurzov

02.12.2016

9:00 - 15:00 (prezentácia: 8:30 – 8:55)

Prihlásiť sa

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ing. Ľubica Stanovská
tel: +421 905 795 501
mobil: +421 905 795 501
e-mail: info@agenturapro.sk

Adresa
COOP Jednota Slovensko, Bajkalská 1496/25, 821 01 Bratislava – Ružinov, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 905 795 501
mobil: +421 905 795 501
email: info@agenturapro.sk
web: www.agenturapro.sk

Adresa
Agentúra PRO
Lisovňa 27, Bratislava Zobraziť na mape