ZÁKON O ODPADOCH - povinnosti, vedenie evidencie a hlásenia

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

„Čo priniesol nový zákon o odpadoch“ ? Po roku platnosti zákona Vás pozývame na konzultačný seminár, kde Vám ponúkame možnosť spolu si zhrnúť skúsenosti, odkonzultovať evidenciu, hlásenia, prípadné nejasnosti. Seminár bude vedený interaktívnou formou s cieľom pochopiť podstatu nových zmien a celú problematiku si ozrejmiť. Môžete si priniesť vlastnú evidenciu a metodiku pre vyhradené výrobky, riešiť sa budú aj Vaše konkrétne problémy a dotazy.

Cieľová skupina

Konzultačný seminár OTÁZKY a ODPOVEDE je určený pre všetkých, ktorí si chcú po roku účinnosti nového zákona o odpadoch upevniť vedomosti a vyjasniť konkrétne problémy. Lektorka účastníkom poskytne informácie o novom zákone o odpadoch v súvislosti s praktickými príkladmi, návodmi a riešeniami konkrétnych problémov praxe.

Obsahová náplň

 • Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a súvisiace vyhlášky, čo priniesol, základné ustanovenia, základné pojmy, informatívne
 • Prehľad hlavných povinnosti právnických a fyzických osôb vyplývajúcich z novej legislatívy – vzťahy medzi nimi
 • Vyhláška č. 366/2015 Z.z. – vedenie evidencií, ohlásení
 • Základné druhy evidencií vo vzťahu k odpadom, najčastejšie problémy a chyby v evidencii, modelové situácie – vhodné priniesť vlastnú evidenciu
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – informatívne
 • Základné pojmy pre vypĺňanie údajov pre ohlásenia, metodika – výrobca vyhradených výrobkov, určenie výrobcu
 • Zodpovednosť za porušenie povinností
 • Riešenie konkrétnych otázok z praxe, pre tých, ktorí sa niekde zasekli, alebo potrebujú problematiku ujasniť
 • Konzultácia vašich evidencií, konzultácie k vypĺňaniu ročných ohlásení; vy sa pýtate, my odpovedáme
 • Informačný systém odpadového hospodárstva
 • Softvérové riešenie vedenia evidencie, vzorové formuláre, elektronická forma evidencie odpadov – informácia BE-SOFT

Lektor:
Ing. Zuzana Balková je konzultantka a externá poradkyňa v problematike ŽP s bohatými skúsenosťami z auditov plnenia legislatívnych požiadaviek v uvedenej oblasti. Seminár vedie interaktívnou formou prezentácie.

Termíny kurzov

Otvára sa polročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
PhDr. Anna Dérerová, Ing. Zuzana Pešatová
tel:
+421 911 650 *** zobraziť

mobil:
+421 911 650 *** zobraziť

email:
dererova@... zobraziť


Adresa
BE-SOFT, a.s., Astrova 2/A, 821 01 Bratisla Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
055/720 16 *** zobraziť

email:
besoft@... zobraziť

web: www.besoft.sk

Adresa
BE-SOFT a.s.
Štúrova 6, Košice Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)