Bratislava - mestská časť Nové mesto

Postavenie štatutárnych orgánov a splnomocnencov v obchodných spoločnostiach

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Cieľom seminára je poskytnúť ucelený prehľad o vzniku, výkone funkcií, zodpovednosti a zániku funkcie štatutárnych orgánov obchodných spoločností. Lektor sa tiež zameria na problematiku zodpovednosti v konaní štatutárnych orgánov v ich vzťahu k tretím osobám, prokuristom a iným splnomocnencom.

Cieľová skupina

Seminár je pripravený pre advokátov, koncipientov a právnikov firiem, spoločností.

Obsahová náplň

Podstata konania štatutárnych orgánov (priame verzus nepriame konanie) s akcentom na konanie v obch. spoločnostiach
Podstata obchodného vedenia v obchodných spoločnostiach verzus konanie vo vzťahu k tretím osobám
Spôsob kreovania štatutárnych orgánov s akcentom na význam obchodného registra a obchodného vestníka
Výkon funkcie štatutárnych orgánov
Zodpovednosť štatutárnych orgánov vo vzťahu k tretím osobám
Štatutárne orgány verzus prokuristi a iní splnomocnenci
Zánik funkcie štatutárnych orgánov
Diskusia

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ľubica Karetková
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
lkaretkova@... zobraziť


Adresa
Business centrum MATADOR, Bojnická 3, Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/202 000 *** zobraziť

mobil:
+421 905 172 *** zobraziť

email:
bpm@... zobraziť

web: www.bpm-educat.com

Adresa
BPM Slovakia, s.r.o.
Bojnická 3, Bratislava - mestská časť Nové mesto Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)