SPRACOVANIE BIZNIS PLÁNU PRE PODNIKATEĽOV A ŽIADATEĽOV O PRÍSPEVOK NA PODNIKANIE Z ÚRADU PRÁCE

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Podnikateľské plánovanie v praxi podnikateľa, zostavenie podnikateľského plánu

Cieľová skupina

živnostníci, podnikatelia, študenti, …

Obsahová náplň

1. Predpoklady podnikania a význam podnikateľského plánovania

 ideová predstava o ekonomickej príležitosti  správny časový okamih vstupu na trh  technické, technologické, materiálne, finančné, personálne, informačné zdroje  podnikateľský plán  význam plánovania v podnikateľskej praxi

2. Podnikateľský plán a plánovanie 3. Podnikateľský plán – definícia 4. Požiadavky na spracovanie podnikateľského plánu 5. Štruktúra podnikateľského plánu 6. Návrh podnikateľského plánu 7. Základné údaje firmy 8. Vízia a poslanie podniku 9. Charakteristika podnikateľského zámeru 10. Údaje o žiadateľovi 11. Charakteristika zámeru 12. Postup realizácie zámeru 13. Miesto realizácie zámeru 14. Marketingové informácie 15. Prieskum trhu a SWOT analýza 16. Finančná prognóza 17. Doplňujúce údaje 18. Kalkulácia predpokladaných nákladov – finančný plán ( metodológia tvorby) 19. Diskusia

Termíny kurzov

19.04.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Akadémia vzdelávania Zvolen
mobil: +421 902 930 206
e-mail: avzv@avzvolen.sk

Adresa
Námestie SNP 25, 960 01 Zvolen