MATEMATICKO-ŠTATISTICKÁ ANALÝZA DÁT A GRAFOV

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

štatistické metódy a ekonomické modely a analýzy

Cieľová skupina

Výskum, vývoj, školstvo, podnikateľské subjekty, štatistické organizácie, médiá, odborná verejnosť.

Obsahová náplň

PROGRAM :

ZÁKLADNÉ POJMY A OBLASTI POUŽITIA ŠTATISTICKÝCH METÓD ŠTATISTICKÉ METÓDY, EKONOMICKÉ MODELY A ANALÝZY ANALYTICKÉ HODNOTENIE VÝSLEDKOV VÝSKUMU, PROJEKTOV, INVESTÍCIÍ PREDIKAČNÉ A SEGMENTAČNÉ MODELY V ANALÝZE DÁT ANALÝZA DÁT V BALÍKU MS OFFICE A JEJ GRAFICKÉ ZOBRAZENIE ANALÝZA GRAFOV V BALÍKU MS OFFICE ŠPECIALIZOVANÉ SOFTVÉRY PRE ANALÝZU DÁT A GRAFOV PRAKTICKÉ VYUŽITIE ANALÝZY DÁT A GRAFOV V KONKRÉTNEJ PRAXI PRÍKLADY KONKRÉTNYCH ANALÝZ PODĽA ZAMERANIA KLIENTA DISKUSIA

Termíny kurzov

04.11.2016

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Akadémia vzdelávania Zvolen
mobil: +421 902 930 206
e-mail: avzv@avzvolen.sk

Adresa
Námestie SNP 25, 96001 Zvolen