Bratislava

Vybrané otázky z MICROSOFT OFFICE (RE-PAS)

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

zdokonalenie počítačových znalostí schopnosť riešiť zložité pracovné úlohy s využitím počítača efektívne využívanie času stráveného pri počítači získanie znalostí o moderných počítačových technológiách a ich využití v pracovnom aj osobnom živote lepšie uplatnenie na trhu práce

Cieľová skupina

Nezamestnaní na úradoch práce ktorí majú kurz zdarma (prostredníctvom projektu RE-PAS) i samoplatcovia, ktorí sa chcú dozvedieť viac o tejto téme

Obsahová náplň

Microsoft WORD: Používanie štýlov a šablón Grafika v programe Word Normalizovaná úprava listov Hromadná korešpondencia Microsoft EXCEL Používanie vzorcov a funkcií Podmienené formátovanie Tvorba a úprava grafov Kontingenčné tabuľky a grafy Microsoft POWERPOINT Tvorba a úprava prezentácií Využívanie animácií a prechodov Vkladanie zvuku a videa Spustenie a tlač prezentácie Microsoft OUTLOOK Práca s e-mailom, nastavenie konta Tímový e-mail Plánovanie činnosti a schôdzok Sledovanie plnenia úloh

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Ivaks s.r.o.
tel: +421 903 718 926
mobil: +421 903 718 925
e-mail: ivaks@ivaks.sk

Adresa
SPŠ Elektrotechnická, Hálova 16, Petržalka, 85101 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/524 915 08
email: ivaks@ivaks.sk
web: www.ivaks.sk/

Adresa
IVAKS
Radlinského 36/B, Bratislava Zobraziť na mape