Bratislava

Verejné obstarávanie - Zadávanie zákazky systémom EVO

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Chceme Vám poskytnúť komplexný prehľad systému EVO z pohľadu verejného obstarávateľa.

Na školení sa prejde celým procesom zadávania zákazky prostredníctvom systému EVO. Detailne sa rozoberú všetky 3 zložky systému EVO – verejný portál, interný portál a virtuálny priestor zákazky a vysvetlí vzťah medzi nimi. Na školení sa prakticky prejde celým procesom zadávania jednej zákazky postupom verejnej súťaže a vysvetlia sa rozdiely oproti iným postupom, ktoré je možné zadávať systémom EVO. V rámci verejnej súťaže sa prejde detailne celým procesom od nastavenia zákazky, vytvorenia a odoslania oznámenia cez vysvetľovanie SP, spracovanie prijatých ponúk, dvojfázové otváranie ponúk, vysvetľovanie ponúk až po ukončenie zákazky a jej archiváciu.

Pozor!!! Jedného z účastníkov čaká VÝHRA V závere školenia vyžrebujeme jedného z účastníkov, ktorý získa licenciu pre konzultanta na SW nástroj easyEVOeaSetupLP. Tento nástroj slúži na nastavovanie eAukcie na najnižšiu cenu v systéme EVO na základe predlohy v Excel súbore.

Cieľová skupina

určené pre všetkých záujemcov, ktorí vstupujú do verejného obstarávania na strane verejného obstarávateľa a obstarávateľa.

Školenie je určené pre tých, ktorí so systémom EVO a/alebo aukciami v systéme EVO ešte nemajú skúsenosti, ale aj tých, ktorí už pracovali so systémom EVO, no majú nejasnosti. Školenie predpokladá, že účastník má zvládnutú prácu s počítačom.

Obsahová náplň

Prvý deň:

 • Úvod do systému EVO
 • Spustenie systému EVO
 • Kompletný prehľad verejného portálu EVO
 • Kompletný prehľad interného portálu EVO

  Prihlásenie sa do interného systému (vyžiadanie a zriadenie prístupu, zmena hesla)

 • Zadávanie zákazky postupom verejnej súťaže
 • Vytvorenie zákazky a virtuálneho pracovného priestoru (VPP) zákazky
 • Kompletný prehľad VPP zákazky
 • Nastavenie/Prispôsobenie VPP zákazky
 • Vzťah zákazky v EVO a IS ZU (IS ÚVO)
 • Oznámenie o vyhlásení VO (a jemu podobné)
 • Súťažné podklady (SP)
 • Administrácia používateľov
 • Vysvetľovanie SP
 • Zmena SP, korigenda
 • Čo v EVO a čo v profile VO?
 • Zrušenie zákazky v systéme EVO

Druhý deň

Zadávanie zákazky postupom verejnej súťaže – pokr.

 • Otváranie ponúk
 • Odšifrovanie ponúk
 • Vyhodnotenie predložených ponúk (qMerge3)
 • Sprievodný list, dotazníky
 • Vysvetľovanie ponúk

eAukcia v systéme EVO

 • Rozdelenia eAukcií
 • Samostatná eAukcia a eAukcia ako súčasť postupu VO
 • eAukcia na najnižšiu cenu
 • eAukcia na ekonomicky najvýhodnejšiu ponuku
 • Priebeh eAukcie

Ukončenie zadávania zákazky a Archivácia

Ostatné postupy zadávania zákazky (rozdiely oproti verejnej súťaži)

 • Podlimitný postup bez využitia elektronického trhoviska
 • Užšia súťaž
 • Rokovacie konanie so zverejnením

Vaše otázky a diskusia priebežne

Termíny kurzov

30.03.2017 - 31.03.2017

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Monika Svinčáková
mobil:
+421 911 124 *** zobraziť

email:
info@... zobraziť


Adresa
Astrová 2/A, 821 01 Otidea, s.r.o. Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 914 124 *** zobraziť

mobil:
+421 914 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.otidea.sk

Adresa
OTIDEA s.r.o.
Astrová 2/A, Bratislava Zobraziť na mape