Bratislava

BRATISLAVA - OBSTARÁVAME – PODROBNE. Verejné obstarávanie pre začiatočníkov

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Dvojdňový seminár má za cieľ objasniť spleť pravidiel vo verejnom obstarávaní – smerníc, zákona, vyhlášok, metodických usmernení, odporúčaní, príručiek, rozhodnutí orgánu dohľadu. Krok po kroku sa zameriame na aplikáciu ustanovení nového zákona v rámci realizácie verejného obstarávania, objasnenie základných inštitútov, nových inštitútov, pravidiel a postupov pre zadávanie jednotlivých druhov zákaziek. Elektronizácia vo verejnom obstarávaní. Dohľad nad verejným obstarávaní a revízne postupy. Problematiku objasníme na príkladoch z praxe ako aj použitím nástrojov (informačných systémov) na stránke ÚVO.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre záujemcov o danú problematiku, začiatočníkov, ktorí sa chcú oboznámiť s procesmi a postupmi verejného obstarávania.

Obsahová náplň

 • Prehľad zákonnej úpravy verejného obstarávania a aplikácia v praxi.
 • Základné inštitúty a pojmy vo verejnom obstarávaní.
 • Druhy zákaziek, finančné limity, povinné subjekty vo verejnom obstarávaní, základné princípy vo verejnom obstarávaní, postupy zadávania zákaziek, predpokladaná hodnota zákazky a spôsob jej určenia, lehoty vo verejnom obstarávaní.
 • Podmienky účasti a možnosti a spôsoby ich určenia a následne vyhodnocovania verejným obstarávateľom. Kritériá hodnotenia ponúk ako ich stanoviť.
 • Opis predmetu zákazky, druhy oznámení a ako ich spracovať, súťažné podklady, ich štruktúra a čo musia a mali by mali obsahovať. Obchodné podmienky.
 • Vyhodnocovanie splnenia podmienok účasti, vyhodnocovanie ponúk, rôzne formy účasti hospodárskych subjektov vo verejnom obstarávaní, ich vzťahy.
 • Proces prípravy verejného obstarávania, realizácia verejného obstarávania, uzatvorenie zmluvy, povinnosti po uzatvorení zmluvy.
 • Nové inštitúty vo verejnom obstarávaní – samoočisťovací mechanizmus, jednotný európsky dokument (JED), konflikt záujmov, prípravné trhové konzultácie.
 • Nové oprávnenia a zodpovednosť vo verejnom obstarávaní z pohľadu uchádzačov.
 • Elektronizácia vo verejnom obstarávaní, informačné systémy, profil verejného obstarávateľa.
 • Revízne postupy a dohľad vo verejnom obstarávaní.

Vaše problémy a otázky.

Termíny kurzov

23.01.2018 - 24.01.2018

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Adriana Matúšová
mobil:
+421 914 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť


Adresa
Astrová 2/A, 821 01 OTIDEA s.r.o., Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 914 124 *** zobraziť

mobil:
+421 914 124 *** zobraziť

email:
vzdelavanie@... zobraziť

web: www.otidea.sk

Adresa
OTIDEA s.r.o.
Astrová 2/A, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)