Daňová judikatúra pri aplikácii Nového Správneho súdneho poriadku

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Zákon č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok, účinný od 1. júla t.r. prináša so sebou zmenené procesné postupy pri súdnom prieskume zákonnosti rozhodnutí v oblasti daňového práva, najmä pri prieskume vyrubovacích rozhodnutí a sankčných rozhodnutí daňových orgánov. Zmeny v procesných postupoch budú na seminári prezentované na praktických príkladoch.

Cieľová skupina

právnici a odborní zamestnanci verejnej správy a samosprávy, so zverenými kompetenciami v danej oblasti, advokáti, koncipienti, médiá, daňoví poradcovia, audítori, ostatní záujemcovia o danú problematiku

Obsahová náplň

 • Úvod do problematiky
 • Aktuálny právny vývoj v oblasti daňovej judikatúry Najvyššieho súdu SR a Ústavného súdu SR
 • Existujúce prípadové štúdie budú prezentované v nadväznosti na doterajší spôsob súdneho prieskumu zákonnosti podľa V. časti Občianskeho súdneho poriadku a na spôsob aplikácie podľa Správneho súdneho poriadku ( zák.č. 162/2015 Z.z.) účinného od 1. júla 2016
 • Daňová kontrola- súdny prieskum priebehu jej zákonnosti. Lehota na vykonanie daňovej kontroly, spočívanie lehoty, právne následky nedodržania lehoty
 • Zabezpečenie veci v daňovom konaní a možnosti súdnej ochrany
 • Daňová kontrola a úroky z omeškania zo zadržiavaného nadmerného odpočtu, rozhodovacia činnosť daňových orgánov a najvyššieho súdu
 • Rozdiely v súdnom prieskume rozhodnutí daňových orgánov v závislosti na právnej povahe vyrubovacieho rozhodnutia alebo sankčného rozhodnutia
 • Medze aplikácie zásad trestného práva pri správnom trestaní v daňovom konaní a v konaní pred správnymi súdmi
 • Dôkazné bremeno v daňovom konaní, jeho rozloženie medzi správcu dane a daňový subjekt vo vyrubovacom a sankčnom konaní
 • Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie v oblasti DPH a jej doterajšia aplikácia daňovými orgánmi a správnymi súdmi v Slovenskej republike.
 • Diskusia

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
JUDr. Emília Halmešová
tel: +421 2/581 020 46
mobil: +421 907 239 998
e-mail: halmesova@wolterskluwer.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/581 020 46
email: halmesova@wolterskluwer.sk
web: www.wolterskluwer.sk

Adresa
Wolters Kluwer s. r. o.
Mlynské nivy 48, Bratislava Zobraziť na mape