NOVELA ZÁKONA O AUDITORECH – NOVÉ POŽADAVKY NA AUDIT, AUDITORY I SUBJEKTY VEŘEJNÉHO ZÁJMU

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Seminář vás seznámí s novelou zákona o auditorech účinnou od října 2016, přijatou v důsledku implementace směrnic EP a Rady č. 2014/56/EU a č. 2013/34/EU a nařízení EP a Rady č. 537/2014.

Získáte informace o zásadních změnách v oblasti auditu, které jsou součástí tzv. nové regulace statutárního auditu v EU a zavádějí nová přísnější pravidla zejména (ale nejen) pro auditory subjektů veřejného zájmu, ale také pro samotné subjekty veřejného zájmu a dále novou koncepci dohledu nad auditorským trhem v České republice.

Odnesete si také důležité informace o povinnostech auditorů zejména v oblasti řídícího a kontrolního systému, pravidel odměňování, dokumentace, zákazu poskytování některých neauditorských služeb, nových zpráv auditora aj.

Obsahem semináře je i nová úprava výborů pro audit povinně zřizovaných subjekty veřejného zájmu a dále změna organizace a řízení kontroly kvality a rozdělení kontrolních kompetencí mezi Komorou auditorů ČR a Radou pro veřejný dohled nad auditem.

V rámci semináře budou rovněž prezentovány praktické zkušenosti v oblasti řídicích a kontrolních systémů auditora a monitoringu kvality.

Cieľová skupina

Seminář je určen zejména auditorům, asistentům auditora, uchazečům o vykonání auditorské zkoušky, právnické a odborné veřejnosti, členům výborů pro audit a subjektům veřejného zájmu.

Obsahová náplň

9:00–11:30 – Ing. Tomáš Severa

 • legislativní rámec novely zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech

ve vztahu k nařízení č. 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu,

 • nařízení a jeho aplikace v českém právním řádu,
 • zásadní změny zákona, jejich platnost a určení:
 • oblast vstupu do profese – legislativní rámec,
 • problematika zániku auditorského oprávnění,
 • nezávislost auditora a organizace auditu – legislativní pohled,
 • určení auditora/zánik závazku ze smlouvy,
 • organizace sytému zajištění kvality – Komora auditorů ČR + RVDA – legislativní pohled,
 • povinnosti a práva KAČR a RVDA,
 • audit SVZ v kontextu nařízení č. 537/2014,
 • výbory pro audit,
 • rotace auditorů z pohledu SVZ a auditora, přechodná ustanovení v zákoně a nařízení č. 537/2014,
 • dotazy a diskuze.

11:45–13:00 – Ing. Jana Švenková

 • nové požadavky na auditora subjektu veřejného zájmu (rotace auditora, neauditorské služby, zpráva auditora, dodatečná zpráva auditora určená výboru pro audit),
 • řídicí a kontrolní systém auditora,
 • organizace sytému zajištění kvality,
 • dotazy a diskuze.

Lektor:
Ing. Jana Švenková

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Jana Pružinová
e-mail: vox@vox-kurzy.cz

Adresa
Senovážné náměstí 23, PRAHA 1 - Nové Město

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +420 226 539 670
email: vox@vox-kurzy.cz
web: www.vox.cz

Adresa
1. VOX a.s.
Senovážné náměstí 23, Praha 1 Zobraziť na mape