Tvorba webstránok I. - HTML, CSS základy + JavaScript, PHP začiatočník a CSS mierne pokročilý

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Počítačový kurz Tvorba webstránok I. – HTML, CSS základy + JavaScript, PHP začiatočník a CSS mierne pokročilý programovanie web stránok pre začiatočníkov je určený pre začiatočníkov v oblasti programovania a tvorby webových stránok. Počítačový kurz a učivo v ňom obsiahnuté je nevyhnutné pre moderné programovacie nástroje a je odrazovým mostíkom v „kariére“ každého začínajúceho webdesignera. V balíku kurzov sa nachádza úvod do značkovacieho jazyka HTML, kaskádových štýlov CSS, účastníci sa oboznámia so skriptovacím jazykom JavaScript a v neposlednom rade aj s programovacím jazykom PHP. Programovanie v jazykoch JavaScript a PHP je brané len ako úvod a oboznámenie sa s platformami, to znamená, že pre ich pokročilé možnosti využite možnosť kurzov a školení zameraných konkrétne na túto tematiku.

Cieľová skupina

začiatočník

Obsahová náplň

Deň 1: Úvod do problematiky tvorby www stránok

HTML, XHTML, HTML5, www a web server trendy vo výrobe web stránok HTTP, HTTPS, FTP protokol v praxi Editory na tvorbu web stránok – porovnanie Princíp programovania web stránok: HTML, CSS a skriptovacie jayky Práca s programom na tvorbu a editovanie: Notepad2 Čo všetko môžeme vkladať do web stránky

Práca so súbormi

Uloženie stránky Otvorenie stránky Optimalizovanie

Základné princípy značkovacieho jazyka HTML

Základné príkazy a vkladanie HTML kódu do stránky Ako sa web stránka programuje

hlavička stránky telo stránky kódovanie stránky nastavenie dokumentu

Párové a nepárové značky Formátovanie textu a odstavcov Nadpisy H1 – H6 Práca s odstavcami – P Práca s oddielmi – DIV Obrázky

vkladanie obrázkov typy používaných obrázkov používanie obrázkov ako pozadia popisovanie obrázkov

hypertextové odkazy

textové odkazy obrázkové odkazy odkaz na e-mail odkaz na stránku mimo našej domény absolútna cesta odkazu relatívna cesta odkazy na iné súbory – na stiahnutie

PDF Word a Excel Obrázky iné …

zoznam

číslovaný odrážkový využívame zoznam na tvorbu navigačného menu

tabuľky

zápis používanie tvorba záhlavia, riadkov, buniek

rámce a iframe iné HTML príkazy HTML parametre, ktoré sa nepoužívajú HTML príkazy, ktoré sa nepoužívajú

Deň 2:

Základy a princípy jazyka CSS

Tvorba moderných webstránok, využívanie CSS na zadávanie štýlu

oddelenie grafiky od textu vkladanie CSS štýlu

priamy štýlopis CSS zápis priamo v HTML súbore CSS zošit nanášanie cez identifikátor nanášanie štýlu cez tiedu – class

textové efekty grafické efekty práca farbami a pozadím práca so zarovnávaním šírka a výška HTML elementov základné príkazy na zadávanie pozície preberanie referenčnej CSS príručky

Tvoríme svoju prvú hotovú web stránku

nastavujeme menu tvoríme štruktúru vytvárame obsah nastavujeme vzhľad cez CSS štýl vytvárame a vkladáme grafiku kopírujeme stránku a linkujkeme menu editujeme obsah podstránok

FTP a domény, publikujeme web stránku

aký webhosting budeme potrebovať akú doménu si zvolíme registrujeme si bezplatný webhosting a stránku kopírujeme na web server

Vlastnosti stránky a jej nastavovanie

ako tvoriť grafický dizajn Práca s rámcami, princíp, využitie (výhody – nevýhody), ukážka Hypertextové odkazy, tvorba odkazov Spájanie stránok pomocou hypertextových odkazov

Deň 3:

Ďalšie príklady na HTML a CSS, ďalšie CSS príklady pre efektívnu tvorbu web stránok:

Tvoríme ďalší príklad a novú hotovú web stránku

nastavujeme menu, tentokrát vuyžívame zoznam tvoríme novú grafiku

nanášanie vlastností cez identifikátor nanášanie štýlu cez tiedu – class tvoríme viacstĺpcový design stránky ukladáme 2 odstavce vedľa seba – vlastnosť float pracujeme s relatívnimi pozíciami upravujeme obsah dokončujeme webstránku

JavaScript a PHP začiatočník:

trendy a noviny v oblasti tvorby web stránok, možnosti programovacích jazykov PHP, ASP, .NET, Java, JavaScript – diskusia čo je to JavaScript

princíp funkčnosti základné vlastnosti jazyka syntax a zápis

zápis jednoduchých eventualít do HTML kódu

základné typy eventualít

Apache Server

inštalácia a princíp funkčnosti lokálneho servera lokálna inštalácia

úvod do PHP

čo je to PHP princíp vkladania skriptov HTML do stránok základné funkcie PHP, rozdiel medzi PHP a HTML jednoduchá aplikácia na výpis textu na obrazovku, príkaz echo

tvorba modernej dynamickej stránky s použitím sktiptovacieho jazyka PHP

princíp funkčnosti rozdelenie web stránky na obsah a text direktíva GET a funkcia include

Odborná diskusia

trendy vo vývoji HTML a CSS jazyka aké web stránky sa ľuďom páčia aký typ grafiky si zvoliť Webhosting, ceny, služby, prieskum trhu Domény, registrácia, možnosti … diskusia na základe požiadaviek účastníkov

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Iveta Horná
tel: +421 2/502 344 03
mobil: +421 911 233 369
e-mail: info@itlearning.sk

Adresa
Kominárska 2,4, 83104 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/492 030 80
mobil: +421 911 233 369
email: info@itlearning.sk
web: www.itlearning.sk

Adresa
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.
Kominárska 2,4, Bratislava Zobraziť na mape