Tvorba webstránok III. - JavaScript, CSS3, AJAX a jQuery

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Moderný počítačový kurz – JavaScript, CSS3, AJAX a jQuery je určené pre pokročilých programátorov webových stránok so znalosťami HTML a CSS jazyka alebo pre absolventov kurzov Tvorba webstránok I., alebo jednoducho pre tých, ktorí sa chcú naučiť pracovať s najmodernejšími technológiami používanými na moderných webových stránkach a portáloch. Technológie a trendy sa rýchlo menia, kedysi zaužívané XHTML nahradila HTML5-ka a modernú grafiku tvorenú prevažne obrázkami z Photoshopu hravo nahradzuje CSS3-ka. Termín WEB2 alebo webstránka vo verzii 2.0 sa prestal používať lebo sa tieto technológie stali štandardom a programovanie v JavaScripte nahradilo využívanie knižnice jQuery. Web sa vyvíja rýchlo, moderné prvky sú tvorené pár príkazmi a programátor sa snaží dnes nevymýšľať, ale používať. Príďte sa aj vy zoznámiť s moderným webom, naučiť sa do pár minút tvoriť moderné menu, zalamovať webstránku pomocou nových príkazov, používať JavaScript a nasadzovať technológiu AJAX. Naučíte sa tvoriť na webstránkach záložky, otvárať, skrývať či zatvárať časti webstránky a v neposledom rade sa dozviete, čo sa dnes na modernom webe používa a čo nie. Na kurze sa taktiež preberajú časti z knižnice jQuery, ktorá Vám bude predstavená a niektoré jednoduché príkazy, ktoré budeme popri praktických cvičeniach využívať. Kurz nie je zameraný čisto iba na JavaScript a jeho syntax, ale skôr na eventuality a jeho bežné využívanie.

Cieľová skupina

pokročilý

Obsahová náplň

Úvod do moderných a pokročilých webových technológií

 • Trendy a novinky v oblasti
 • HTML, XML, XHTML, HTML5 a DHTML
 • Skriptovacie jazyky JS , PHP, ASP
 • WEB2, AJAX, jQuery
 • Ukážky hotových riešení: LightBox a iné
 • Ako tvoriť moderný web, dostupné a možné technológie
 • Technológie, ukážky, postupy a výhody moderných prvkov
 • Hra na schovávačku alebo keď webstránka má v sebe viac, než je vidieť

Kaskádové štýly CSS, CSS2 a CSS3

 • Čo je to CSS
 • Jednotky pre zápis štýlov
 • Interpretácia prepojenie s HTML
 • Priamy zápis CSS štýlov do HTML
 • Triedy a identifikátory
 • Subtriedy a podvlastnosti
 • Externý štýlopis
 • IE hacks – špeciálny zápis pre prehliadače Internet Explorer
 • Jadrá prehliadačov a priraďovanie vlastností podľa prehliadača

Pokročilé CSS vlastnosti

 • Práca s textom
 • Práca s pozíciami
 • Výplň, grafika a orámovanie
 • Attribute selectors
 • Definícia farieb HLS, HLSA, RGBA
 • Priehľadnosť – opacity
 • Box model
 • Ostatné moduly: web font, media queries

Práca s pozíciami odstavcov

 • Absolútna pozícia
 • Relatívna pozícia
 • Fixná pozícia
 • Iné možnosti umiestnenia + vlastnosti margin

Praktické CSS príklady

 • Grafický design – 2 stĺpce pomocou tagu DIV
 • Galéria obrázkov
 • Jednoduché CSS vertikálne menu
 • Horizontálne menu jednoduché, zložené a stromové

JavaScript – úvod do skriptovacieho jazyka

 • Kedy sa využívajú lokálne skriptovacie jazyky
 • Zápis a interpretácia JavaScriptu
 • Výhody, nevýhody
 • Základné eventuality v jazyku JavaScript
 • Nanášanie eventualít
 • Prvé príkazy funkcia alert()
 • Príkazy document.write
 • Zmena štýlov cez JavaScript
 • Ovládanie častí stránok pomocou skriptu
 • Jednoduché menu cez čistý JavaScript
 • Tvorba vlastných funkcií

Prepojenie HTML, CSS, JavaScript – selektory

 • ID selektor
 • Názov prvku a trieda
 • Selektor document.getElementById
 • Vlastnosti style a value
 • innerHTML a className

Úvod do jQuery

 • Keď všetko sa dá ľahšie
 • Neprogramuj – rob
 • Princíp a použitie jQuery do webstránky
 • Jednoduché selektory
 • Jednoduché príkazy
 • Ovládanie jQuery pomocou JavaScriptových eventualít
 • Tvorba animovaného menu
 • Otváracie okná na web stránkach
 • Animácie a prechody
 • Funkcia load alebo ako funguje AJAX

Praktické príklady a hotové riešenia, ktoré programujeme a tvoríme priamo na kurze

 • Viacstĺpcová moderná webstránka a využívanie absolútnych pozícií
 • Animované menu cez CSS3
 • Animované menu cez JavaScript a jQuery
 • Záložkový systém na web stránke
 • Ošetrovanie formulárových prvkov
 • Fotogaléria pomocou LightBox
 • Online kontrola údajov na stránke

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Iveta Horná
tel: +421 2/502 344 03
mobil: +421 911 233 369
e-mail: info@itlearning.sk

Adresa
Kominárska 2,4, 83104 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/492 030 80
mobil: +421 911 233 369
email: info@itlearning.sk
web: www.itlearning.sk

Adresa
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.
Kominárska 2,4, Bratislava Zobraziť na mape