Správca počítača I. – Počítačový hardvér, skladanie a oprava počítača

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Kurz Počítačový hardvér, skladanie a oprava počítača je zameraný na vysvetlenie architektúry počítača rady PC ktoré sú potrebné na to aby bol absolvent schopný zložiť počítač z komponentov ale aj aby správne chápal ich fungovanie a teda vedel aj diagnostikovať prípadné problémy hárdvéru či už sa jedná o obyčajnú pracovnú stanicu alebo o server. Znalosti obsiahnuté v tomto kurze sú však aj základom pre množstvo ďalších kurzov venovaných správe rôznych typov serverov a počítačových sietí. Kurz predpokladá znalosti aspoň na úrovni kurzu Windows 8 (7) pre administrátorov, teda užívateľov ktorý vedia inštalovať operačný systém, konfigurovať súčasti Windows ako sú programové vybavenie, inštalácia ovládačov a pod.

Cieľová skupina

mierne pokročilý

Obsahová náplň

Architektúra počítača

 • Úvod do počítačového hardvéru
  • Von Neumanov koncept počítača a jeho súvis s počítačovým hardvérom
  • Základný popis architektúry počítačov rady x86 (x64)
 • Definícia základných pojmov
  • CPU
  • Chipset
  • Zbernica
  • Radič
 • CPU
  • Významný hráči na trhu procesorov arch. x64
  • Štruktúra bežne predávaných procesorov na trhu, definícia pojmov, jadro, ALU, cache a inštrukcia
  • Logika označovania procesorov Intel a AMD
  • Čo je to socket, štandardné typy socketov
 • Chipset
  • Základná štruktúra chipsetu
  • Pripojenie zariadení k chipsetu, rýchlostné obmedzenia častí chipsetu
  • Orientácia v chipsetových radách výrobcov,
  • Vybavenie chipsetu a jeho vplyv na periférne konektory
 • Pamäť
  • Technológia SDRAM, Verzie SDRAM
  • Vysvetlenie základných parametrov frekvencia, data rate, hodnoty časovania
  • Typy socketu pre pamäťové moduly
 • Zbernica
  • PCI express a jej verzie
  • Zbernica PCI
 • Radiče pevných diskov
  • Sata, verzie sata a ich rozdiely
  • eSata
  • RAIDové polia, RAID typu 0,1 a 5
 • Pevné disky
  • Technológia SSD, prevedenie MLC, SLC
  • Porovnanie SSD s klasickou technológiou, obmedzenia SSD
  • Výkonnostné parametre pevného disku
 • GPU a grafická karta
  • Veľký hráči na trhu GPU, a v oblasti grafických kariet
  • Výkonnostné parametre grafickej karty, vysvetlenie pojmov shader, ,streamprocessor, jadro
  • technológie NVIDIA SLI, ATI Crossfire
  • technológie GPGPU, PhysX, CUDA

Nakupujeme počítačový hardvér

 • Parametre zobrazovacieho zariadenia
  • Jas a kontrast, ich vplyv na farebné podanie
  • Odozva
  • Farebné podanie, spôsoby jeho kontroly
 • Skladanie počítača z komponentov
  • Základné komponenty počítača
  • Výrobcovia komponentov
  • Form faktor skrinky a základnej dosky
  • Výber zdroja, výkonnostná analýza
  • Chladenie, možnosti a správne riešenia
  • Správne vedenie kabeláže v skrinke
  • Pripojenie frontpanelu na základnú dosku
  • BIOS a jeho konfigurácia
 • Laboratórne cvičenie
  • Profesionálne vybavenie na skladanie počítača
  • Skladanie nového počítača

Výkon počítača

 • Základné typy výkonu, čím sú ovplyvňované
  • Výpočtový výkon
  • Grafický výkon
  • Rýchlosť čítania a zápisu údajov
  • Základné typy počítačov z hľadiska výkonu (herný počítač, Pracovná stanica, Aplikačný server, file server)
 • Meranie výkonnosti
  • Programy na Grafický benchmark
  • Meranie výpočtového výkonu procesora
  • Meranie rýchlosti čítania a zápisu
 • Laboratórne cvičenie
  • Meranie výkonu počítačov

Diagnostika problémov

 • Diagnostika a odstraňovanie závad
  • Základný postup pri odhaľovaní typyzovaných problémov
  • POST a BOOT problémy
  • Odhaľovanie občasných problémov
  • Problémy periférnych zariadení
 • Základné diagnostické nástroje operačného systému Windows
  • Správca zariadení
  • Event viewer
  • Nástroj performance monitor
 • Špeciálny diagnostický softvér
  • Kontrola pevného disku
  • Mem test programy
  • Burn in testy
 • Laboratórne cvičenie
  • Diagnostikovanie problémov na existujúcich počítačoch

Záver

 • Ako ďalej po absolvovaní tohto školenia
 • Diskusia a odpovede na otázky účastníkov

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Iveta Horná
tel: +421 2/502 344 03
mobil: +421 911 233 369
e-mail: info@itlearning.sk

Adresa
Kominárska 2,4, 83104 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/492 030 80
mobil: +421 911 233 369
email: info@itlearning.sk
web: www.itlearning.sk

Adresa
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.
Kominárska 2,4, Bratislava Zobraziť na mape