Microsoft Windows Server 2012/2016 - základné princípy, inštalácia a správa

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Počítačové školenie Windows Server 2012/2016 R2 – základné princípy a správa je určené pre pracovníkov podpory užívateľov, ktorí začínajú pracovať s podporou serverov, pre nováčikov v oblasti serverových operačných systémov ale aj pre tých, ktorí prechádzajú na platformu Microsoft Windows Server 2012/2016 z inej platformy. Školenie poskytuje úvod do problematiky inštalácie, správy a údržby najnovšieho serverového operačného systému Microsoft Windows Server 2012/2016.

Cieľová skupina

začiatočník

Obsahová náplň

Prehľad technológií Microsoft Windows Server 2008/2012

 • Edície operačného systému
 • Virtualizácia v prostredí Microsoft Windows Server 2008/2012
 • Rozdelenie edícií podľa architektúry
 • Rozdelenie edícií podľa funkcionalít
 • Hardwarové požiadavky a limity edícií

Inštalácia operačného systému Microsoft Windows Server 2008/2012

 • Plánovanie inštalácie
 • Hardvérové nároky
 • Možnosti licencovania operačného systému
 • Proces inštalácie
 • Upgrade operačného systému zo staršej verzie

Počiatočná konfigurácia operačného systému

 • Úvodné nastavenia bezpečnosti
 • Nastavenie základných sieťových parametrov
 • Nastavenie hardvéru
 • Riešenie častých problémov

Nastavenie vzdialenej správy systému

Nastavenie pevných diskov

 • Basic MBR Dsc
 • Dynamic Disc – konfigurácia softvérového RAID poľa
 • primárna partícia
 • rozšírená partícia
 • logické jednotky
 • simple volume
 • spanned volume (JBOD)
 • mirrored volume (RAID 1)
 • stripped volume (RAID 0)
 • RAID 5 volume

Nastavenie užívateľských účtov a skupín

 • Vytváranie užívateľských účtov
 • Správa užívateľských účtov
 • Vytváranie skupín
 • Správa skupín

Nastavovanie prístupových práv k súborom a adresárom

 • Súborový systém NTFS
 • Nastavovanie prístupových práv v súborovom systéme NTFS
 • Dedičnosť prístupových práv
 • Rozšírené prístupové práva
 • Efektívne prístupové práva
 • Sledovanie prístupu k objektom

Zdieľanie adresárov – rola File Server

 • Nastavenie zdieľania adresárov
 • Skryté zdieľania
 • Nastavenie prístupových práv pre zdieľané adresáre
 • Monitorovanie a údržba súborového servera

Zdieľanie tlačiarní – rola Print Server

 • Nastavenie zdieľania tlačiarní
 • Prístupové práva pre tlačiarne
 • Pridávanie ovládačov pre ostatné operačné systémy

Dynamické prideľovanie IP adries – rola DHCP Server

 • Úvod do problematiky automatického prideľovania IP adries
 • Porovnanie automatického a statického prideľovania IP adries
 • Inštalácia roly DHCP server
 • Vytváranie rozsahov adries na prideľovanie
 • Nastavenie možností DHCP rozsahov
 • Vytváranie rezervácií IP adries
 • Monitorovanie a údržba DHCP servera

Konzola Event Viewer

 • Úvod do problematiky udalostí
 • Systémový denník
 • Aplikačný denník
 • Bezpečnostný denník
 • Ostatné denníky udalostí

Monitorovanie systému

 • Úvod do problematiky monitorovania výkonu servera
 • Nastavenie možností monitorovania výkonu
 • Počítadla výkonu
 • Sledovanie výkonu na pozadí
 • Nastavovanie výkonnostných upozornení

Zálohovanie systému

 • Predstavenie modelu zálohovania v systéme Microsoft Windows Server 2008/2012
 • Plánovanie záloh
 • Obnova zo zálohy

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Iveta Horná
tel: +421 2/502 344 03
mobil: +421 911 233 369
e-mail: info@itlearning.sk

Adresa
Kominárska 2,4, 83104 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/492 030 80
mobil: +421 911 233 369
email: info@itlearning.sk
web: www.itlearning.sk

Adresa
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.
Kominárska 2,4, Bratislava Zobraziť na mape