Microsoft SQL Server 2008/2012/2014 II. - dotazovanie pomocou Transact SQL

Prišli ste neskoro, tento kurz je neaktuálny.

Prejsť na zoznam:

Popis kurzu

Počítačové školenie Microsoft SQL Server 2008/2012/2014 II. je určené pre užívateľov, ktorí sa chcú naučiť pracovať s databázami Microsoft SQL Server prostredníctvom jazyka Transact SQL.

Cieľová skupina

mierne pokročilý

Obsahová náplň

Úvod do jazyka Transact SQL

 • štruktúra jazyka
 • vysvetlenie pojmov
  • dávka
  • skript
  • poznámka
 • práca s poznámkami
 • príkaz GO

Príkaz USE

 • prepínanie sa medzi databázami

Práca s tabuľkami

 • príkaz CREATE TABLE
 • príkaz ALTER TABLE
 • príkaz DROP TABLE
 • príkaz TRUNCATE TABLE

Práca s databázami

 • príkaz CREATE DATABASE
 • príkaz ALTER DATABASE
 • príkaz DROP DATABASE

Výber dát z jednej tabuľky pomocou T-SQL

 • základná syntax príkazu SELECT
 • filtrovanie
 • zoraďovanie dát
 • horizontálny filter
 • vertikálny filter

Výber dát z viacerých tabuliek – JOIN

 • INNER JOIN
 • OUTER JOIN
 • LEFT JOIN
 • RIGHT JOIN
 • FULL JOIN

Zoskupovanie dát

 • GROUP BY
 • COMPUTE BY

Agregačné funkcie

 • SUM
 • MIN
 • MAX
 • COUNT
 • AVG

Konverzia

 • stručný prehľad dátových typov
 • príkazy CAST, CONVERT

Práca s riadkami

 • výber určitého počtu riadkov
 • výber neduplicitných riadkov

Implementácia pohľadov

 • úvod do pohľadov (Views)
 • výhody pohľadov
 • tvorba pohľadov
 • modifikácia dát prostredníctvom pohľadov
 • optimalizácia výkonu použitím pohľadov

Úvod do programovania pomocou Transact SQL

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Iveta Horná
tel: +421 2/502 344 03
mobil: +421 911 233 369
e-mail: info@itlearning.sk

Adresa
Kominárska 2,4, 83104 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 2/492 030 80
mobil: +421 911 233 369
email: info@itlearning.sk
web: www.itlearning.sk

Adresa
IT LEARNING SLOVAKIA, s.r.o.
Kominárska 2,4, Bratislava Zobraziť na mape