INVENTARIZÁCIA MAJETKU, ZÁVAZKOV A ROZDIELU V ROKU 2016

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Požiadavky a povinnosti

Cieľová skupina

pre účtovníkov, ekonómov , živnostníkov, študentov,..

Obsahová náplň

OBSAH ODBORNÉHO SEMINÁRA :

 1. Legislatívna úprava inventarizácie
  • vybrané ustanovenia zo zákona o účtovníctve
  • vybrané ustanovenia z postupov o účtovníctve
  • obsah vnútroorganizačného predpisu
 2. Príprava inventarizácie majetku a záväzkov
  • príprava podkladov k inventarizácii
  • ustanovenie osoby zodpovednej za inventarizáciu
  • menovanie DIK, ÚIK
 3. Realizácia inventarizácie
  • spôsoby vykonávania inventúr
  • vyhotovenie inventúrnych súpisov a vyhotovenie zápisu
  • inventarizácia majetku
  • zistenie inventarizačných rozdielov
 4. Usporiadanie inventarizačných rozdielov
  • určenie miery zodpovednosti
  • vymáhanie inventarizačných rozdielov
  • zaúčtovanie inventarizačných rozdielov
 5. Opravné položky k majetku
  • inventarizácia opravných položiek
  • tvorba, rozpúšťanie neopodstatnených opravných položiek
  • inventarizačný zápis

Termíny kurzov

13.12.2016

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Akadémia vzdelávania Zvolen
mobil: +421 902 930 207
e-mail: avzv@avzvolen.sk

Adresa
Námestie SNP 25, 96001 Zvolen