Odborný administratívny pracovník

Základné info
 • Termín kurzov: otvára sa podľa záujmu
 • Cena: 599 €
 • Poznámka k cene: Kurz ZADARMO (preplatený úradom práce) cez projekt RE-PAS.
 • Organizátor: VaV Akademy, s.r.o.
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Kurz je určený pre osoby, ktoré chcú nadobudnúť zručnosti vyžadované v pracovných pozíciách v administratíve a rôznych asistentských pozíciách. Absolvent sa naučí samostatne pracovať s počítačom v operačnom systéme Microsoft Windows. Oboznámi sa so základnou terminológiou, aplikáciami, prácou a bezpečnosťou na internete, hardvérom a softvérom. Dokáže efektívne pracovať s kancelárskym balíkom Microsoft Office. Bude schopný vytvárať rôzne dokumenty, tabuľky, prezentácie a pracovať s e-mailom. Pomocou nástrojov a užitočných funkcií si dokáže zjednodušiť a zrýchliť každodennú prácu. Osvojí si písanie desaťprstovou hmatovou metódou, normalizovanú úpravu písomností a obchodnú korešpondenciu.

Obsahová náplň

 • Základy práce s počítačom a Microsoft Windows
 • Internet – www, e-mail, chat
 • Textový editor Microsoft Word
 • Tabuľkový kalkulátor Microsoft Excel
 • Prezentačný program Microsoft PowerPoint
 • Elektronická pošta Microsoft Outlook
 • Desaťprstová metóda písania – Strojopis
 • Hospodárska korešpondencia

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Zuzana Palková
mobil: +421 911 996 639
e-mail: info@vav.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 51/772 13 35
mobil: +421 908 996 639
email: info@vav.sk
web: www.vavakademy.sk/

Adresa
VaV Akademy, s.r.o.
Hlavná 50, Prešov Zobraziť na mape