Strojopis a hospodárska korešpondencia

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Absolvent si po ukončení kurzu osvojí desaťprstovú metódu písania, správny prstoklad pri písaní a postupným precvičovaním získa rýchlosť a presnosť. Súčasťou kurzu je aj hospodárska korešpondencia, kde sa účastník oboznámi s pravidlami písania a úprav písomností podľa aktuálnej normy STN. Naučí sa pripravovať základné dokumenty v obchodnom styku a viesť obchodnú korešpondenciu v styku s úradmi a inými právnickými či fyzickými osobami.

Cieľová skupina

Kurz je určený pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť rýchlo a efektívne písať na počítači.

Obsahová náplň

Strojopis

 • prstoklad a desať prstová hmatová metóda písania
 • základný stredný rad
 • horný písmenkový rad
 • dolný písmenkový rad
 • nácvik písania veľkých čísel
 • interpunkčné znamienka
 • rímske číslice a číselný rad
 • precvičovanie súvislého textu

pravidlá písania a úpravy písomností podľa normy (STN 01 6910)

 • interpunkčné znamienka
 • skratky, značky
 • písanie číslic, čísel a čísloviek
 • okraje, riadkovanie, písmo, číslovanie
 • členenie textu
 • písanie adries a odvolávacie údaje
 • vec, oslovenie a text listu
 • pozdrav, pečiatka, podpis, prílohy
 • úprava listov do zahraničia

obchodná korešpondencia

 • dopyt, ponuka, objednávka
 • kúpna zmluva
 • dodacie listy
 • faktúra a jej úhrada
 • prieskum trhu
 • urgencia, upomienka a reklamácia

interné písomnosti

 • príkaz riaditeľa
 • smernice a pokyny

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kurz na mieru (vnútrofiremný kurz)

Kurz je možné organizovať aj pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.

Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.

Odporúčaný rozsah kurzu: 28 hodín

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Zuzana Palková
mobil: +421 911 996 639
e-mail: info@vav.sk

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 51/772 13 35
mobil: +421 908 996 639
email: info@vav.sk
web: www.vavakademy.sk/

Adresa
VaV Akademy, s.r.o.
Hlavná 50, Prešov Zobraziť na mape