Mediátor - odborný seminár

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Oboznámiť sa s problematikou vzťahujúcou sa k téme Možnosti mediácie podľa civilného mimosporového poriadku. Osvojiť si poznatky o mimosúdnom konaní a civilnom mimosúdnom poriadku. Riešenie vybraných mimosúdnych konaní s využitím mediácie: napr. zverenie maloletého do starostlivosti (práva dieťaťa), rozpor medzi účastníkmi konania vo veciach výchovy maloletého, výživného, rozpory v konaní o dedičstve, rozvod, pracovné spory.

Cieľová skupina

Mediátori registrovaní na Ministerstve spravodlivosti SR v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mediátori s ukončeným vzdelaním v zmysle zákona č.420 /2004 Z.z. o mediácii v platnom znení.

Obsahová náplň

Možnosti mediácie podľa civilného mimosporového poriadku

  1. Charakteristika CMP, dôvody jeho vzniku.
  2. Mimosporové konania – vymedzenie ich podstaty (vzťahy, v ktorých sa nepredpokladá spor o právo).
  3. Mediácia ako mimosúdne riešenie sporov a Civilný mimosúdny poriadok – vymedzenie vzťahu.
  4. Priestor pre mediáciu vo vybraných mimosporových konaniach: zverenie maloletého do starostlivosti (práva dieťaťa) , rozpor medzi účastníkmi konania vo veciach výchovy maloletého, výživného, rozpory v konaní o dedičstve, rozvod podľa CMP a jeho riešenie mediáciou, pracovné spory.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Elena Skalská
tel:
+421 2/501 177 *** zobraziť

mobil:
+421 903 439 *** zobraziť

email:
elena.skalska@... zobraziť


Adresa
Odbojárov 10/a, 831 04 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/501 177 *** zobraziť

email:
cdv@... zobraziť

web: www.cdv.uniba.sk

Adresa
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, Bratislava 25 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)