Mediátor - odborný seminár

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Uvedomenie si svojich silných a slabých stránok v komunikácií, zmapovanie vlastných tendencií v roli strany konfliktu, práca s vlastnými typmi reakcií na stres a ohrozenie, práca s mocou v mediácií, práca s iritáciou a zaplavujúcou emóciou, práca s vlastnou neverbalitou, sebaprijatie, vhľad do možností a limitov svojho mediátoského štýlu.

Cieľová skupina

Mediátori registrovaní na Ministerstve spravodlivosti SR v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mediátori s ukončeným vzdelaním v zmysle zákona č.420 /2004 Z.z. o mediácii v platnom znení.

Obsahová náplň

Sebapoznanie – potenciál a limity mediátora

1. Význam a metódy sebapoznania

  • zážitkové cvičenie – uvedomenie – teoretický rámec

2. Mapovanie svojho komunikačného štýlu

  • zážitkové cvičenie – uvedomenie – teoretický rámec

3. Mapovanie vlastných tendencií v konflikte, typy reakcií na stres a ohrozenie

  • zážitkové cvičenie – uvedomenie – teoretický rámec

4. Práca s mocou a práca v iritáciou v mediácií

  • zážitkové cvičenie – uvedomenie – teoretický rámec

5. Neverbalita ako zdroj informácií

  • zážitkové cvičenie – uvedomenie – teoretický rámec

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Elena Skalská
tel:
+421 2/501 177 *** zobraziť

mobil:
+421 903 439 *** zobraziť

email:
elena.skalska@... zobraziť


Adresa
Odbojárov 10/a, 831 04 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/501 177 *** zobraziť

email:
cdv@... zobraziť

web: www.cdv.uniba.sk

Adresa
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, Bratislava 25 Zobraziť na mape