Mediátor - odborný seminár

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Oboznámiť sa s problematikou vzťahujúcou sa k téme Moc v mediačnom procese. Osvojiť si teoretické východiská pojmov moc, pomoc, kontrola v interpersonálnych vzťahoch, zdroje moci v mediačnom procese, práca mediátora s mocou, empowering versus overpowering. Riešiť formy a prejavy moci v mediačnom procese na prípadoch z praxe.

Cieľová skupina

Mediátori registrovaní na Ministerstve spravodlivosti SR v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mediátori s ukončeným vzdelaním v zmysle zákona č.420 /2004 Z.z. o mediácii v platnom znení.

Obsahová náplň

  1. Moc, pomoc, kontrola v interpersonálnych vzťahoch; zdroje moci v mediačnom procese.
  2. Formy a prejavy moci v mediačnom procese; prípady z praxe moc mediátora a osobná moc prípady z praxe.
  3. Práca mediátora s mocou, empowering versus overpowering – vplyv na účastníkov mediácie; mocenská nerovnováha účastníkov mediácie.
  4. cesta k dohode prostredníctvom objavovania osobnej moci účastníkov; prípady z praxe, kazuistiky.

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Elena Skalská
tel:
+421 2/501 177 *** zobraziť

mobil:
+421 903 439 *** zobraziť

email:
elena.skalska@... zobraziť


Adresa
Odbojárov 10/a, 831 04 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/501 177 *** zobraziť

email:
cdv@... zobraziť

web: www.cdv.uniba.sk

Adresa
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, Bratislava 25 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)