Mediátor - odborný seminár

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Osvojiť si poznatky o multilaterálnom konflikte, multilaterálnej mediácie a mediácii s účasťou právnych zástupcov na základe experienciálneho učenia a zovšeobecnenia

Cieľová skupina

Mediátori registrovaní na Ministerstve spravodlivosti SR v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mediátori s ukončeným vzdelaním v zmysle zákona č.420 /2004 Z.z. o mediácii v platnom znení.

Obsahová náplň

Multilaterálna mediácia a mediácia s účasťou právnych zástupcov

1. Špecifiká multilaterálneho konfliktu

  • aktivita, reflexia skúsenosti, zovšeobecnenie

2. Skupinová a individuálna mediácia multilaterálneho konfliktu

  • rozbor situácie, diskusia, zovšeobecnené poznanie

3. Oslovenie zaangažovaných strán v multilaterálnom konflikte mediátorom

  • riešenie úlohy, diskusia, vyhodnotenie

4. Vedenie multilaterálnej mediácie

  • simulácia, spätné väzby, spracovanie získanej skúsenosti

5. Právne zastúpenie a vybrané ustanovenia zákona o advokácii

  • výklad, ilustrácia vybranými prípadmi

6. Spolupráca mediátora s právnymi zástupcami sporových strán

  • riešenie úlohy, analýza výsledkov, teória

7. Účasť právnych zástupcov na mediácii, príležitosti a limity

  • riešenie úlohy, diskusia, spracovanie výstupov

Termíny kurzov

Otvára sa podľa záujmu.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Elena Skalská
tel:
+421 2/501 177 *** zobraziť

mobil:
+421 903 439 *** zobraziť

email:
elena.skalska@... zobraziť


Adresa
Odbojárov 10/a, 831 04 Bratislava

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 2/501 177 *** zobraziť

email:
cdv@... zobraziť

web: www.cdv.uniba.sk

Adresa
Centrum ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského
Odbojárov 10/A, P.O.Box 98, Bratislava 25 Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)