Kurz: Mediátor - odborný seminár

Popis kurzu

Oboznámiť sa s problematikou vzťahujúcou sa k téme Moc v mediačnom procese. Osvojiť si teoretické východiská pojmov moc, pomoc, kontrola v interpersonálnych vzťahoch, zdroje moci v mediačnom procese, práca mediátora s mocou, empowering versus overpowering. Riešiť formy a prejavy moci v mediačnom procese na prípadoch z praxe.Obsah kurzu

  1. Moc, pomoc, kontrola v interpersonálnych vzťahoch; zdroje moci v mediačnom procese.
  2. Formy a prejavy moci v mediačnom procese; prípady z praxe moc mediátora a osobná moc prípady z praxe.
  3. Práca mediátora s mocou, empowering versus overpowering – vplyv na účastníkov mediácie; mocenská nerovnováha účastníkov mediácie.
  4. cesta k dohode prostredníctvom objavovania osobnej moci účastníkov; prípady z praxe, kazuistiky.Cieľová skupina

Mediátori registrovaní na Ministerstve spravodlivosti SR v zmysle zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Mediátori s ukončeným vzdelaním v zmysle zákona č.420 /2004 Z.z. o mediácii v platnom znení.Kontaktná osoba

Mgr. Elena Skalská
+421 2/501 177 19
elena.skalska@cdv.uniba.sk


Organizátor

Ďalšie termíny kurzu

Termín Cena