Reklamácia ako šanca udržať si lojalitu zákazníka

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Prínos tréningu

  • získanie prehľadu o aktuálnych legislatívnych aspektoch správneho vybavovania reklamácií
  • Osvojíte si presné pravidlá vybavovania reklamácií a odhaľovania „špekulantov“
  • získate základné komunikačné zručnosti pre zvládanie konfliktných situácií
  • osvojíte si princípy budovania lojality zákazníka

Cieľová skupina

Tréning je určený pre:

  • podnikateľov, živnostníkov – prevádzkovatelia malých firiem poskytujúcich produkty a služby
  • zamestnancov, ktorí sa pri predaji produktov alebo služieb môžu stretávať s riešením reklamácií

Obsahová náplň

Základným cieľom podnikania je zisk. Jednou z oblastí podnikania, kde sa rozhoduje o výške zisku je vybavovanie reklamácií. Zdanlivo nedôležitá a často krát zanedbávaná téma, má obrovský vplyv na dlhodobú perspektívu firmy.

Dodávanie kvalitných výrobkov a služieb na trh by malo byť v podnikaní samozrejmosťou. Aj v najlepšej firme sa však niekedy vyskytne situácia, keď zákazník nie je spokojný s produktom alebo službou a reklamuje ich.

Ak taká situácia vznikne, je potrebné ju riešiť spôsobom, ktorý je nielen v súlade s platnou legislatívou, ale tiež minimalizuje straty a možnosť vzniku konfliktných situácií so zákazníkom. Je mimoriadne dôležité udržať si jeho lojalitu, aby bol ochotný naďalej využívať služby, kupovať produkty a šíriť dobré meno firmy.

Typ a platnosť osvedčenia:
Certifikát o absolvovaní kurzu

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Martina Vyskočová
mobil:
+421 911 878 *** zobraziť

email:
vyskocova@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 918 036 *** zobraziť

email:
hello@... zobraziť

web: www.mvacademy.sk

Adresa
MV Akadémia - manažérska vzdelávacia akadémia
MVA Slovakia s. r. o., Pluhová 40/A, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)