Interkultúrna komunikácia

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Prínos tréningu

Práve v oblasti interkultúrnej komunikácie je dôležité zaoberať sa nielen teoretickými štandardmi a hodnotami cudzej kultúry, ale nadobudnúť aj osobnú skúsenosť.

Na tomto tréningu si osvojíte kľúčové kompetencie pre styk s vybranou cudzou kultúrou. Taktiež zvýšite svoju senzibilitu na možné nedorozumenia a rozšírite svoje poznatky z takejto kultúry.

Cieľová skupina

Spolupracovníci Vašej spoločnosti, ktorí potrebujú nabrať vedomosti a skúsenosti v styku s cudzími kultúrami.

Obsahová náplň

Obsah tréningu

  • Znaky vysoko efektívnych tímov
  • Hierarchické štruktúry
  • Do´s and Don´t (čo sa smie a čo nesmie)
  • Tréning nadobudnutých rečových prejavov (pozdravenie, predstavenie sa)
  • Kolektívna pamäť
  • Historické udalosti

V závislosti od cieľovej krajiny kladieme zreteľ na tie jednotlivé kultúrne štandardy ako napr.:

  • Orientácia vzťahov na základe pravidiel v danej kultúre
  • Autonómia vs. kreativita a konflikty
  • Vyhýbanie sa konfliktom vs. konfrontácia

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr. Martina Vyskočová
mobil:
+421 911 878 *** zobraziť

email:
vyskocova@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 918 036 *** zobraziť

email:
hello@... zobraziť

web: www.mvacademy.sk

Adresa
MV Akadémia - manažérska vzdelávacia akadémia
MVA Slovakia s. r. o., Pluhová 40/A, Bratislava Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)