DETAIL KURZU

Nováčik na riadiacom poste

Od:

MV Akadémia - manažérska vzdelávacia akadémia

Bratislava

Popis kurzu

Prínosom tohoto praktického tréningu je:

 • Zefektívnite riadenie tímu
 • Stanete sa rešpektovaným partnerom pre obe strany – vyšší manažment, ako i členov tímu
 • Zdokonalíte si komunikačné technikypotrebné pre riadenie tímu
 • Osvojíte si techniky a koncept situačného manažmentu
 • Dozviete sa ako efektívne motivovať podriadených
Obsah kurzu

Obsahom tréningu mimo iné sú:

 • Štýly vedenia
 • Identifikácia sa s rolou riadiaceho pracovníka a zmena myslenia z rádového zamestnanca na myslenie vedúceho tímu
 • Nástroje vedenia
 • Motivácia zamestnancov – najnovšie prístupy k pochopeniu motivácie
 • Kontrola a usmerňovanie
 • Delegovanie
 • Uskutočňovanie rozhodnutí a nesenie s nimi spojenej zodpovednosti

O svoje skúsenosti sa s Vami podelí: Mgr. Ivana Miklovič, PhD. Ivana Miklovič, PhD. je lektorka osobnostného rozvoja. Školeniam sa venuje viac ako 10 rokov. Venuje sa oblastiam ako osobnostný rozvoj, predajné a manažérske zručnosti. Je autorkou tlačenej knihy Lektorské zručnosti v slovenskom a anglickom jazyku. Vyštudovala psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. HR skúsenosti nabrala v spoločnostiach Slovak Telekom a Slovenská sporiteľňa. Venuje sa témam ako spin selling, efektívna komunikácia, asertivita, zvládanie ťažkých situácií, profesionálna telefonická komunikácia, zákanícka orientácia, práca s náročnými zákazníkmi, vedenie obchodných rozhovorov a ďalšie.

Cieľová skupina

Tréning je určený vedúcim pracovníkom naprieč odvetviami.

Poznámka k cene

Vaša investícia do rozvoja zamestnancov obsahuje tréning so senior lektorom, občerstvenie, materiály a pomôcky. Druhý účastník zo spoločnosti má nárok na 8% zľavu. Kontaktujte nás pre ostatné podmienky.

Kontaktná osoba

PhDr. Mário Manni
+421 918 036 077
manni@mvacademy.sk

Hodnotenie
Organizátor