Kurz: KOUČING ŠPECIALISTU ZODPOVEDNÉHO ZA ERGONÓMIU

Popis kurzu

Naším cieľom je pripraviť účastníkov vzdelávania v oblasti detailného projektovania pracovísk a ergonómie so zameraním na fyzickú záťaž a následne ich pripraviť pre návrh, nastavenie a zavedenie vhodného spôsobu hodnotenia ergonómie a projektovania pracovísk.

Výhodou je:

  • postupné formovanie vlastného odborníka na ergonómiu vo vašej spoločnosti,
  • úspora nákladov pri riešení rizík,
  • rýchlejšie reagovanie na problémy v oblasti ergonómie, formulácia vlastného prístupu k ergonómii.Obsah kurzu

  • Úvodné vzdelávanie v priemyselnej ergonómii.
  • Analýza aktuálneho systému hodnotenia ergonómie v spoločnosti.
  • Pokročilé vzdelávanie – screening pracovísk.
  • Koučing metódou GROW – definovanie rizikových pracovísk, rizík a spôsobu hodnotenia.
  • Pokročilé vzdelávanie – užívateľské vzdelávanie vybraných spôsobov hodnotenia rizík.
  • Hlavná fáza koučingu – hodnotenie rizík a návrh nápravných opatrení.
  • Záver koučingu formou skúšky osvojenia si systému hodnotenia – pilotný samostatný projekt pod dohľadom trénera.Cieľová skupina

Ergonómovia, bezpečnostní technici, priemyselní a procesní inžinieri.Certifikát

Osvedčenie o absolvovaníKontaktná osoba

Mgr.Barbora Medvecká
+421 908 297 215
nfo@ceitacademy.eu