KOUČING ŠPECIALISTU ZODPOVEDNÉHO ZA ERGONÓMIU

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Naším cieľom je pripraviť účastníkov vzdelávania v oblasti detailného projektovania pracovísk a ergonómie so zameraním na fyzickú záťaž a následne ich pripraviť pre návrh, nastavenie a zavedenie vhodného spôsobu hodnotenia ergonómie a projektovania pracovísk.

Výhodou je:

  • postupné formovanie vlastného odborníka na ergonómiu vo vašej spoločnosti,
  • úspora nákladov pri riešení rizík,
  • rýchlejšie reagovanie na problémy v oblasti ergonómie, formulácia vlastného prístupu k ergonómii.

Cieľová skupina

Ergonómovia, bezpečnostní technici, priemyselní a procesní inžinieri.

Obsahová náplň

  • Úvodné vzdelávanie v priemyselnej ergonómii.
  • Analýza aktuálneho systému hodnotenia ergonómie v spoločnosti.
  • Pokročilé vzdelávanie – screening pracovísk.
  • Koučing metódou GROW – definovanie rizikových pracovísk, rizík a spôsobu hodnotenia.
  • Pokročilé vzdelávanie – užívateľské vzdelávanie vybraných spôsobov hodnotenia rizík.
  • Hlavná fáza koučingu – hodnotenie rizík a návrh nápravných opatrení.
  • Záver koučingu formou skúšky osvojenia si systému hodnotenia – pilotný samostatný projekt pod dohľadom trénera.

Lektor:
Ing. Martina Gašová, PhD.

Typ a platnosť osvedčenia:
Osvedčenie o absolvovaní

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Mgr.Barbora Medvecká
mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
nfo@... zobraziť


O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel:
+421 41/513 74 *** zobraziť

mobil:
+421 908 297 *** zobraziť

email:
barbora.medvecka@... zobraziť

web: www.edu4industry.eu/index.php/sk/

Adresa
CEIT (Stredoeurópsky technologický inštitút)
Univerzitná 8413/6, Žilina Zobraziť na mape

Hodnotenie kurzu

(hlasujte)