Ako viesť efektívne obchodné stretnutie

Popis kurzu

Hlavné ciele workshopu:

 • Naučiť sa vzbudiť dôveru a získať pozornosť zákazníka
 • Pochopiť oblasti záujmu zákazníka
 • Získať zručnosť, ako si urobiť analýzu klienta
 • Pochopiť nákupný motív
 • Pochopiť účinné počúvanie

Obsah kurzu

 • Čo je za úspešným predajom?
 • Predaj ako proces
 • Budovanie spojenia a obchodných vzťahov
 • Vzbudenie záujmu a dôvery
 • Oblasti záujmu zákazníka a ich definovanie
 • Účinné a empatické počúvanie
 • Iné zaujímavé a dôležité informácie a skúsenosti z praxe

Cieľová skupina

Tréning je určený pre predajcov a vedúcich predajných tímov.

Kontaktná osoba

Mgr. Martina Vyskočová
+421 911 878 107
vyskocova@mvacademy.sk

Organizátor