Elektronické schránky v zmysle zákona o e-Governmente od 1. 1. 2017

Základné info
Prihlásiť sa na kurz

Popis kurzu

Komplexná informácia o danej problematike.

Cieľová skupina

Všetci záujemcovia o danú problematiku.

Obsahová náplň

  • Zákonná úprava a účel zriadenia elektronických schránok
  • Vymedzenie základných pojmov
  • Zriadenie elektronickej schránky
  • Aktivácia a prístup do elektronickej schránky
  • Deaktivácia elektronickej schránky
  • Zrušenie elektronickej schránky
  • Samotný výkon verejnej moci elektronicky

Lektor:
JUDr. Zuzana Latiková, PhD.

Termíny kurzov

Otvára sa štvrťročne.

Kontakt a miesto konania

Kontaktné údaje
Tomáš Polák Ing.
tel: +421 41/562 18 10
mobil: +421 911 553 636, +421 903 544 777
e-mail: office@tempo.sk

Adresa
Kultúrno spoločenské centrum, Jedlíkova 7, 040 11 Košice, 040 11 Košice

O organizátorovi

Kontaktné údaje
tel: +421 41/562 15 77, +421 41/562 18 10, +421 903 544 777
email: tempo@tempo.sk
web: www.tempo.sk

Adresa
Agentúra TEMPO, s.r.o.
Jánošíkova 1, Žilina Zobraziť na mape